Menu Zavrieť

Pokles Slovenska v rebríčku vnímania korupcie pokračuje

Podľa najnovšieho vydania svetovo najcitovanejšieho rebríčka korupcie, Indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International, sa Slovensko naďalej prepadáva. V Indexe merajúcom vnímanie korupcie vo verejnom sektore za rok 2009 na stupnici od 0 (najviac vnímaná korupcia) po 10 (najmenej vnímaná korupcia), Slovensko dosiahlo skóre 4,3. Celkovo obsadilo 59.-61. miesto zo 178 skúmaných krajín, a oproti roku predtým kleslo o 5 priečok.

Na prvom mieste sa tento rok umiestnili tri krajiny – Dánsko, Nový Zéland a Singapur (rovnaké skóre 9,3).  Korupcie vo verejnom sektore bola respondentmi najviac vnímaná v Somálsku (1,1; 178.), Afganistane a Mjanmarsku (obe po 1,4;176.-177. miesto)

Slovensko tak patrí na chvost prvej tretiny krajín s najnižšie vnímanou korupciou.  Horšie na tom v Európskej únii je už len Taliansko (3,9, 67.) Rumunsko (3,7, resp. 69.-72.), Bulharsko (3,6; 73.-77.) a Grécko (3,5; 78.-84.). Oproti svojmu najlepšiemu skóre 5,0 z roku 2008, Slovensko pokleslo už o 0,7 bodu, oproti minulému roku si pohoršilo o 0,2 bodu.


Vývoj vo V4

Slovensko je druhý rok po sebe najhoršou krajinou merania v rámci V4. V rámci regiónu zaznamenala pokles Česká republika (53.), výrazný prepad zaznamenalo Maďarsko (50.-52.). Poľsko (41.-43.) sa zlepšuje už piaty rok za sebou.

Obrázok 1: Medziročné zmeny v skóre CPI (v rokoch, ktoré index pokrýval, nie kedy bol publikovaný)

 

Posledné čísla vlády Roberta Fica

Tohtoročné výsledky sú posledným vysvedčením pre vládu Roberta Fica. Potvrdzujú, že boj proti korupcii nepatril medzi priority vlády. Podľa Transparency International skóre prieskumu odrážajú najmä zlyhania predchádzajúcej vlády vo verejných obstarávaniach (emisie, mýto, diaľničný projekt PPP), v ochrane nezávislosti súdnictva ale aj vlastnú nízku politickú kultúru. Tá sa prejavovala postavením systémového boja proti korupcii mimo hlavné priority vlády, opakovanými útokmi na médiá a tretí sektor, ktorý korupciu pranierovali, a obsadzovaním aj nepolitických postov po straníckych linkách.

Ako sa zostavuje rebríček

Index vnímania korupcie (Corruption Perceptions Index, CPI) je zložený index počítaný centrálou Transparency International v Berlíne. V prípade Slovenska index zahŕňa údaje z 8 prieskumov od šiestich inštitúcií (Svetové ekonomické fórum WEF, Freedom House, The Economist Intelligence Unit, Inštitút pre rozvoj manažmentu IMD, Bertelsmannova nadácia  a analytická IHS Global Insight) uskutočnených v priebehu rokov 2009-10. Najviac Index zodpovedá stavu krajiny z jesene roku 2009. Prieskumy boli robené medzi podnikateľmi a analytikmi, domácimi, ako aj zahraničnými. Týkali sa len korupcie vo verejnom sektore.

Tlačová správa (PDF, opravený preklep)

Kompletný rebríček Indexu vnímania korupcie 2010


Gabriel Šípoš, Matej Kurian