Menu Zavrieť

Pol roka elektronického trhoviska: Chýba viac konkurencie

Z médií sa z každej strany hrnú pozitívne správy o e-trhovisku. Minister Kaliňák tvrdí, že ide o najväčšie protikorupčné opatrenie v histórii Slovenska. Pozrite sa na naše hodnotenie prvého polroka fungovania štátneho e-bayu.

Na Elektronickom trhovisku sa od jeho fungovania ušetrilo 11 mil. eur“,  „Obchody na elektronickom trhovisku dosiahli 50,5 mil. Eur”,„Elektronické trhovisko ušetrilo milióny“, „Trhovisko šetrí peniaze.“ To sú len niektoré z nadpisov, ktoré o elektronickom trhovisku kolujú v médiách. Často len kopírujú agentúrne správy. Tie sú pochopiteľne v drvivej väčšine pozitívne, nakoľko najväčšia tlačová agentúra na Slovensku – TASR – patrí do konzorcia dodávateľov trhoviska.

Tu je naše prvé hodnotenie fungovania trhoviska pol roka po jeho oficiálnom spustení.

article_photo

Trhovisko prudko rastie, no ostáva len doplnkovým nástrojom

Počet realizovaných obchodov každý mesiac stále strmo stúpa. Kým v marci ich bolo len asi 1800,  v júni ich bolo cez 4000, teda takmer 40 % celkového počtu obchodov (zrejme kvôli dovolenkám zaznamenal júl pokles na  3500 zákaziek). Rovnako sa zväčšuje každomesačný objem zákaziek. Z mája na júl sa zdvojnásobil už na 25 miliónov eur. Ak sa trendy potvrdia aj naďalej, tento rok by sa mohli na trhovisku celkovo udeliť zákazky za 200 až 300 miliónov eur.  Stále však pôjde len o drobné oproti celkovo zakontrahovaným sumám pri obstarávaní. Tie minulý rok dosiahli 7,5 miliárd eur.

Zhruba dve tretiny objemu zákaziek na trhovisku tvoria služby. Necelá tretina ide na tovary a zhruba desatina na stavebné práce. Najčastejšie sa na trhovisku kupujú kancelárske potreby, tonery a čistiace prípravky.

Celkový počet zaregistrovaných objednávateľov – teda ministerstiev, miest a obcí, štátnych firiem, škôl či nemocníc –  je 4464, čo je zhruba tretina všetkých subjektov verejnej správy. Takých, ktorí vykonali aspoň jeden (aj neúspešný) obchod je ale len 1663. Teda deväť z desiatich verejných subjektov sa ešte na trhovisku, ktoré je určené na nákup bežných tovarov, služieb a stavebných prác od tisíc do zhruba 200 tisíc eur, nesnažili uskutočniť žiadnu zákazku. Je možné, že odkedy v marci vznikla povinnosť obstarávať cez trhovisko nič nepotrebovali. Do úvahy ale pripadá aj možnosť, že sa trhovisko snažia obchádzať.

Teoretickú šancu pobiť sa o tieto menšie štátne zákazky využilo necelých 9,5 tisíca firiem, ktoré sa na trhovisku zaregistrovali.  Aspoň jednu zákazku vyhralo len 1523 subjektov.

Pomohla by väčšia konkurencia medzi firmami

Tak či tak, stále je evidentné, že dodávateľov schopných pokryť potreby štátu či miest nie je dostatok. Až 15 % aukcií na trhovisko skončilo bez uzatvorenej zmluvy, keďže sa nenašiel ani jediný uchádzač.

Priemerný počet ponúk v obstarávaniach na trhovisku je 3,7 firmy, čo je síce viac ako v tendroch mimo trhoviska, nie však výrazne. Pritom z definície je trhovisko určené bežným tovarom, kde by malo byť dodávateľov na každú zákazku viac ako pri špecializovaných dodávkach.

Navyše na trhovisku je silnejší vzťah medzi cenou a konkurenciou. V klasickom obstarávaní prináša každá ponuka navyše úsporu 2-3 %. Na trhovisku je táto závislosť ešte silnejšia: každá ďalšia ponuka prináša úsporu viac ako 5 %.

Stavebné práce lákajú najväčší počet súperiacich dodávateľov

Rovnako ako pri klasickom obstarávaní sa najväčšie súboje zohrávajú o stavebné zákazky. V priemere sa o ne pobije viac ako 5 firiem. Pri tovaroch priemerný počet uchádzačov prekračuje 3, pri službách je to len o niečo viac ako 2 uchádzači na zákazku. Počet notifikovaných dodávateľov je tiež najvyšší pri stavebných zákazkách – informáciu o novej súťaži vo svojej oblasti dostane do e-mailu 3krát viac stavbárov, ako dodávateľov tovarov, či služieb.

Najväčšie mená na trhovisku

Počtom zákaziek medzi dodávateľmi vynikajú najmä firmy ponúkajúce kancelárske potreby. Najväčší objem však z trhoviska dokázali dostať firmy dodávajúce stravné lístky – Cheque Dejeuner (1,5 mil.) a Doxx (1,1 mil.) a firma dodávajúca zdravotnícky materiál Med Partners a.s. (1,4 mil.). Viac ako milión utŕžila ešte upratovacia firma ČaSS.

Z obstarávateľov majú najviac zmlúv Národná diaľničná spoločnosť (511), Ministerstvo obrany (482) a Fakultá nemocnica v Prešove (229). Tri verejné inštitúcie utratili na trhovisku viac ako 2 milióny – Správa ciest Trenčianskeho kraja, Ústredie práce a Fakultná nemocnica v Trenčíne.

Pre firmy známe z veľkých káuz sú samozrejme zákazky do zhruba 200 tisíc eur, o ktoré sa na trhovisku súťaží, menej zaujímavé. Zrejme ale aj vyššia miera transparentnosti a menej lukratívne obchody majú za následok, že firmy ako Váhostav, Eagle security, Bonul, Dora Gastro, Hospital Catering Solutions, či Euro-building, ktoré majú na poli štátnych zákaziek mnohých kritikov, buď na trhovisku nezískali žiadnu zákazku, alebo sa dokonca ani len nezaregistrovali. To však neplatí pre Medical Group, ktorá na trhovisku získala dve zákazky, spolu za 23 tisíc eur.

A čo zahraničné firmy?

Na trhovisku sa o zákazky uchádza 18 českých, jedna poľská a jedna rakúska firma. Zatiaľ uzavreli so slovenskými obstarávateľmi 80 zmlúv. Počet je oproti slovenským dodávateľom zanedbateľný, ale zahraničný záujem o trhovisko je pozitívny jav. Zvlášť ak sa na trhovisku majú rozbehnúť aj veľké nadlimitné zákazky, trhovisko by sa malo sústrediť na maximalizáciu počtu dodávateľov aj zo zahraničia.

Za týmto účelom by bolo benefitom, ak by trhovisko ponúkalo svoje rozhranie aj v angličtine aj ak by jeho zákazky boli kompatibilné s európskym vestníkom. Tak by sa pri vyhlásení veľkého slovenského obchodu o ňom automaticky dozvedeli všetci zahraniční dodávatelia sledujúci vestník, ktorí doteraz ani nemuseli vedieť o tom, že na Slovensku nejaké elektronické trhovisko existuje.

Martin Turček

(Transparency sa v spolupráci so združením APUEN podieľala minulý rok na príprave opisov 20 najčastejšie nakupovaných tovarov pre ministerstvo vnútra, ktoré sa nachádzajú na trhovisku. Ministerstvo za túto činnosť Transparency a APUENu zaplatilo 8000 eur.)

Ak sa Vám páči práca Tansparency, podporte nás aj finančne. Na jeseň by sme radi preskúmali, koľko trhovisko stálo daňových poplatníkov a či skutočne prináša sľubované úspory. Ďakujeme!

Článok je súčasťou dvojročného projektu Monitoring verejného obstarávania, ktorý bol podporený sumou 87 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom Fondu je rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

 darujte2