Menu Zavrieť

Pôsobenie TIS v Dozornej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Začali sme meniť Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

1. zasadnutie Dozornej rady VšZP, 18.12.2016

V piatok sa konalo prvé zasadnutie Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde má prvýkrát zastúpenie aj neziskový sektor. Ako spoločný nominant inštitútu INEKO ako aj Transparency som síce len jedným z desiatich členov, ale sám minister zdravotníctva Tomáš Drucker už viackrát verejne oznámil, že transparentnosť v zdravotníctve je aj pre neho kľúčovou hodnotou.

Poisťovňa je vo veľkých problémoch – tento rok to vyzerá na 280 miliónovú sekeru, ktorú spôsobilo minulé vedenie sčasti nekonaním (vládnymi zákonmi jej klesali príjmy od poistencov a naopak zvyšovali sa náklady na lekárov) a sčasti zrejme vedomým fingovaním finančných údajov. Preto sa teraz urgentne rieši, aby poisťovňa mala vlastne dosť peňazí na svoje fungovanie a aby dlhodobo zavrela priepasť medzi jej príjmami a výdavkami. Detaily by mal nasledujúci týždeň predstaviť na tlačovej konferencii sám riaditeľ Miroslav Kočan.

Tu je krátka správa, čo som navrhol, podporil a za čo som hlasoval (takýto odpočet budem predstavovať po každom zasadnutí DR):

  • Podporil som vedením navrhnutý ozdravný plán spolu s väčšinou rady, ktorý hľadá úspory najmä pri nakupovaní liekov a pomôcok formou centrálnych nákupov a oproti zahraničiu osekáva aj zbytočne vysoké ceny CT a MR výkonov. Rezať by sa malo aj v objemoch výkonov, no hlavne by podľa vedenia poisťovne malo ísť o zbytočné či dokonca aj nevykonané výkony (úväzky “lietajúcich” lekárov, celkové posilnenie kontroly výkazov).
  • Keďže plán je jedna vec a realita často druhá, s viacerými kolegami sme sa postavili za mesačné vykazovanie plnenia plánov. Zároveň som navrhol naviazať plat vedenia na plnenie úspor, ktoré sami navrhli (historicky je od hospodárskych výsledkov plat riaditeľa závislý len na asi tri percentá, čo je absurdne málo). DR tento princíp jednohlasne podporila – na budúcom zasadnutí koncom januára budeme rokovať už o konkrétnom odporúčaní pre ministra Druckera, ktorý riaditeľa VšZP zazmluvňuje a odmeňuje.
  • Pýtal som sa na vyvodenie osobnej zodpovednosti voči minulému vedeniu, vrátane audítorskej firmy Rentabil Bratislava, ktorá poisťovni spravila audit tak dobre, že si machinácie s číslami nevšimla. Vedenie sľúbilo na nasledujúcom stretnutí predložiť správu, ako zodpovednosť vyvodilo.
  • Navrhol som zaviesť transparentnosť do samotného rokovania Dozornej rady. Mať jasné pravidlá, ktoré dokumenty sa budú z rokovania zverejňovať, aby bola aspoň časť zápisníc s hlasovaním a návrhmi členov verejná, pri zachovaní tajomstva pre obchodne citlivé údaje. DR podporila návrh tieto pravidlá zaviesť a vypracujeme ich v Transparency spolu s vedením poisťovne do polovice januára. Cieľom je posilniť zodpovednosť samotných členov rady za svoje konanie.
  • Vedenie poisťovne som požiadal zvýšiť aktívne zverejňovanie výkonnostných parametrov o nimi zazmluvnených nemocniciach či lekároch, čím by sama poisťovňa pomáhala tlačiť na kvalitu zdravotnej starostlivosti ako aj na šetrenie peňazí. Podobne som navrhol zverejňovať jasné kritériá, podľa ktorých si verejnosť vie overiť, či sú zmluvy prideľované hospodárne a férovo (a nie tak, ako ich dostal doktor Kostka, či firmy blízke “tete Anke”.) Vedenie sľúbilo byť vo zverejňovaní informácií aktívnejšie ako minulé roky. Prvým ich dobrým krokom je, že prerobili systém zverejňovania zmlúv z takmer tajného na užívateľsky komfortný.

Ide samozrejme len o začiatok a väčšinou len o schválené návrhy či sľuby, nie ešte o konkrétne zmeny. Ale mám nádej a pracovná atmosféra prvého rokovania nasvedčuje, že pre zmeny v poisťovni smerom k transparentnosti existuje reálna podpora aj v DR.

A ešte k mojej odmene za členstvo v rade – jej výška pre každého bežného člena je 1014,50 eur mesačne, pričom zhruba polovica je naviazaná na hospodárske výsledky poisťovne. Keďže túto prácu robím ako súčasť môjho úväzku v Transparency, môj celkový príjem ostane rovnaký ako doteraz, no ušetrené peniaze použijeme v Transparency na ešte dôslednejšiu kontrolu tendrov a fungovania slovenských nemocníc.

Tipy, pripomienky či návrhy ako zlepšiť transparentnosť VšZP či slovenského zdravotníctva prosím posielajte na tis@transparency.sk. Ďakujem.

Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko