Menu Zavrieť

Postkontrakčné správanie verejných obstáravateľov na Slovensku

Názov: Postkontrakčné správanie verejných obstáravateľov na Slovensku
Autorstvo: Jan Pavel, Emília Sičáková-Beblavá
Téma: Obstarávanie
Anotácia: Štúdia analyzuje postkontraktačné správanie vybraných slovenských obstarávateľov na úrovní miestnej samosprávy ako aj centrálnej štátnej správy. Snahou je priniesť informácie o tom, ako významné (najmä z hľadiska dopadu na cenu) sú zmeny v zmluvách uzavretých podľa zákona o verejnom obstarávaní a či je možné identifikovať nejaké faktory, ktoré toto správanie ovplyvňujú.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo:
Počet strán: 10
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Obstarávanie, Zmluvy, Kontrola, Postkontrakčné správanie
Keywords:
Stiahnuť publikáciu