Menu Zavrieť

Seminár TIS Protikorupční lídri v samospráve 2013

Seminár TIS Protikorupční lídri v samospráve 2013 bol určený najmä poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev.  V Lúčkach pri Kremnici sa ich od 15. do 17. novembra 2013 stretli dve desiatky. Seminár začal diskusiou o hodnotách v (komunálnej) politike s aktérmi zmien Novembra 1989 v regiónoch – Danielom Vraždom z Banskej Bystrice, Alfrédom Haškom z Kremnice a Róbertom Lifkom z Trenčína. Sobota patrila odborným prednáškam – základom komunálnej ekonómie, programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a organizáciám založeným a zriadeným obcami.   Dôležitou súčasťou seminára bola aj diskusia o cestách na presadenie protikorupčnej agendy v miestnej politike a výmena skúseností s fungovaním dotačných mechanizmov v obciach a mestách.

Program seminára nájdete tu.

Prezentácie lektorov:

–  Magdaléna Bernátová: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a samosprávy

–  Radoslav Kožiak: Organizácie obcí (rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie a obchodné spoločnosti) z hľadiska ich otvorenosti voči verejnej kontrole