Menu Zavrieť

Právna ochrana whistleblowerov na Slovensku

TIS vydala správu hodnotiacu súčasný stav whistleblowingu (chráneného oznamovania nekalých praktík na pracovisku) na Slovensku, a to z pohľadu právnej úpravy ako aj implementácie pravidiel vo verejnom a súkromnom sektore.

Správa obsahuje aj súbor odporúčaní na úpravu pravidiel týkajúcich sa ochrany oznamovateľa i  mechanizmov oznamovania. Správa je v slovenskom a anglickom jazyku.