Menu Zavrieť

Prečo by nemocnice mala zaujímať transparentnosť aj v čase pandémie?

V decembri inštitút INEKO zverejnil aktuálne výsledky hodnotenia Nemocnica roka, v ktorom posudzuje kritériá ako kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosť nemocníc,  efektivita hospodárenia a pod. V čase pandémie, keď sú nemocnice ťažko skúšané náporom pacientov nám môžu tieto indikátory ilustrovať stav slovenského zdravotníctva. Súčasťou hodnotenia  je aj Index transparentnosti, ktorý v spolupráci s INEKO zostavujeme my v Transparency. Prečo by kvalita zverejňovania informácií mala zaujímavosť verejnosť, ale aj samotné nemocnice, aj v tejto náročnej situácii?

Pandémia prináša veľké výdavky

Už pri prvých prípadoch COVID-19 na Slovensku museli rôzne verejné zložky začať urýchlene nakupovať nevyhnutné vybavenie pre zdravotnícky sektor. Okrem Štátnych hmotných rezerv, niektoré nákupy realizovali aj samotné nemocnice. Podľa nášho prieskumu priamych rokovacích konaní zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že hoci takéto nákupy realizovalo priamo iba 6 veľkých nemocníc, spolu predstavujú hodnotu viac ako 6 miliónov eur. V prípade priameho rokovacieho konania sú pravidlá voľnejšie ako pri bežnom verejnom obstarávaní za porovnateľné sumy. Počet ponúk je obvykle menší a o konkrétnych podmienkach je možné vyjednávať. Navyše, nároky na zverejnenie dokumentácie sú minimálne. Dozvieme sa len celkovú hodnotu zákazky, dodávateľa a veľmi stručný opis predmetu zákazky. Takýto postup urýchľuje proces nákupu, no zároveň značne okresáva možnosti verejnej kontroly. Jediným dodatočným dokumentom, z ktorého by malo byť možné zistiť viac informácií by mala byť zmluva. Tú už nemocnica zverejňuje samostatne, buď v Centrálnom registri zmlúv alebo na svojej stránke. Ako sa ukázalo aj v Indexe transparentnosti, v zverejňovaní zmlúv majú viaceré nemocnice nedostatky.

Obmedzené možnosti verejnej kontroly je najlepšie vidieť na konkrétnych príkladoch. Napr. Nemocnica Sobrance na svojej stránke zobrazuje takýto zoznam zmlúv:

Zdroj: Webová stránka Regionálnej nemocnice Sobrance

Pri zmluvách chýbajú metadáta ako suma alebo predmet zákazky. Ešte menej informácií získate pri zozname zmlúv v Hornooravskej nemocnici v Trstenej, kde sú zmluvy pomenované len číselným označením:

 

Zdroj: Webová stránka Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená

Takéto zverejnenie je neprehľadné a kontrola je časovo zdĺhavá, pretože je nutné každú zmluvu rozkliknúť. Navyše aj samotný dokument je v niektorých prípadoch iba nekvalitný sken, ktorý nie je strojom čitateľný a nie je možné v ňom vyhľadávať.

Naopak, v Bojniciach metadáta zverejňujú a na stránke je k dispozícii aj filter, kde sa dajú zmluvy triediť podľa predmetu, protistrany alebo dátumu.

Zdroj: Webová stránka Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Pridanie takéhoto jednoduchého nástroja môže mať veľký vplyv na reálne možnosti verejnej kontroly.

Pozitívne je, že práve veľké fakultné nemocnice, ktoré využili aj možnosti nákupu cez priame rokovacie konania patria v kvalite zverejňovania zmlúv k tým lepším a neboli u nich zistené závažnejšie nedostatky. Najčastejšie chýba v metadátach konkrétny predmet zákazky, čo sťažuje párovanie zmlúv.

Transparentnosť šetrí čas zdravotníckemu personálu a znižuje nutnosť fyzického kontaktu

Transparentnosť nemusí byť užitočná iba na účely verejnej kontroly – môžu z nej profitovať aj samotné nemocnice. Samozrejme, uprostred krízovej situácie majú zamestnanci aj vedenie iné priority ako vylepšovanie webstránky. Myslíme si však, že nemocnice, ktoré transparentnosť zaviedli už skôr, môžu teraz z tohto kroku profitovať.

Dobre spracovaná webová stránka, kde sa človek dozvie pokyny k hospitalizácií, informácie o poskytovaných zdravotníckych výkonoch či cenník jednotlivých procedúr umožní pacientom naštudovať si tieto informácie z domu a tým šetrí čas preťaženému zdravotníckemu personálu. Aj tieto tri spomenuté kritériá boli súčasťou nášho hodnotenia v rámci Indexu transparentnosti. Boli to práve tie, kde nemocnice dopadli pomerne dobre – v priemere tri štvrtiny nemocníc už tieto informácie zverejňujú. Stále však ostávajú aj také, čo to robia iba nedokonale alebo vôbec. Pritom investícia do transparentnosti v týchto oblastiach je v podstate jednorazová záležitosť, ktorá je v dlhom horizonte určite efektívnejšia ako prax, kde musia vysokokvalifikovaní zdravotníci zdvíhať telefóny a riešiť opakujúce sa rutinné otázky.

V dobe, keď je v záujme pacientov i nemocnice minimalizovať počet ľudí, ktorí sú fyzicky prítomní v budove – napr. v čakárňach, má viac než kedykoľvek predtým význam elektronické objednanie na vyšetrenie. Preto sme ho zaradili ako nový indikátor. Polovica nemocníc však elektronické objednanie neponúka v žiadnej forme, z tých zvyšných je niekedy možné objednať sa len na zopár ambulancií alebo konkrétne výkony (napr. mamografia).

Index transparentnosti

Dobrou správou je, že nemocnice na zlepšovaní v oblasti transparentnosti postupne pracujú. Tento rok až 6 nemocníc dosiahlo percentuálne hodnotenie nad 90 %. (Minulý rok to bola iba jedna nemocnica). Bodové skóre však s minulým rokom nemožno porovnávať priamo. Vzhľadom na súčasnú situáciu v zdravotníctve sme sa rozhodli tento rok netestovať reakcie nemocníc tzv. mystery shoppingom (žiadanie o informácie v mene bežného pacienta). Priblíženie sa k plnému počtu bodov bolo teda tento rok o niečo jednoduchšie. No aj trend v porovnateľnej sade otázok je pozitívny: od roku 2016 doteraz sa priemerné dosiahnuté skóre zlepšilo z 55 % na 64 %.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje hodnotené indikátory zoradené podľa toho, ako úspešné v nich nemocnice boli v roku 2020.

Ako by to teda vyzeralo v ideálnom prípade? Pán Ján, ktorý mal dlhodobé problémy s kolenom a bola mu odporúčaná operácia by si z pohodlia domova porovnal, ktoré nemocnice v jeho okolí poskytujú jemu určený druh operácie, napr. miniinvazívnou formou, ktorú preferuje. Vedel by si naštudovať aj predošlé skúsenosti operatérov z oddelenia a porovnať si čakacie lehoty, ktoré sa môžu líšiť o mnoho týždňov. Chcel by vedieť aj to, koľko zaplatí za nadštandartnú izbu. V realite sú však medzi nemocnicami stále rozdiely. V Humennom by zistenie týchto informácií trvalo pár minút, ale napr. o nemocnici v Šahoch by sa pán Ján online nedozvedel takmer nič. Urobiť si takéto porovnanie by teda bolo pre pacienta zdĺhavé, v niektorých prípadoch bez osobnej návštevy alebo telefonátu asi aj nemožné.

Aké sú teda výsledky? Ako už bolo spomenuté, nemocnice sú pomerne úspešné v zverejňovaní aspoň základných informácií o poskytovaných zákrokoch a cenníku služieb. Tiež je možné vo väčšine prípadov zistiť, kto je vlastníkom alebo zriaďovateľom nemocnice. Nemocnice, ktorých sa táto povinnosť týka informujú aj o možnosti požiadať o informácie.

Najslabšie hodnotenou oblasťou bolo zverejňovanie informácií o čakacích lehotách, i keď je to pre pacientov podstatná informácia. Hoci na získanie bodov postačoval napr. prelink na čakacie listiny poisťovní, na väčšine nemocničných webov (konkrétne 49 zo 75) sa k tejto informácii nedopátrate. Urobiť si porovnanie medzi nemocnicami je teda pre bežného pacienta pomerne komplikované.

Podrobné hodnotenie jednotlivých nemocníc nájdete na stránke https://kdesaliecit.sk/

Vo výslednom rebríčku sme nemocnice hodnotili v dvoch skupinách: „verejné“ a súkromné nemocnice. Rozdelenie do skupín v Indexe transparentnosti je iné ako v samotnom hodnotení Nemocnica roka. Pretože INEKO hodnotí zdravotnícku a ekonomickú stránku fungovania, rozlišuje nemocnice na veľké „štátne univerzitné a fakultné nemocnice“ a „všeobecné nemocnice“. Navyše zohľadňuje obdobie až  4 rokov. V našom prípade hrajú úlohu najmä povinnosti vo vzťahu k zverejňovaniu a preto nemocnice rozlišujeme podľa typu vlastníctva, čo je na tento účel vhodnejšie. Na „verejné nemocnice“ sa vzťahujú niektoré zákonné povinnosti, ktoré sme pri súkromných zariadeniach nemohli hodnotiť a teda maximálny možný bodový zisk bol pre súkromné nemocnice nižší. Jedná sa o povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr a informácie o možnosti podať infožiadosť. Podrobná metodika je dostupná tu.

Spomedzi „verejných“ nemocníc prvé miesto obsadila Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici. Na druhom mieste je nasleduje Ľubovnianska nemocnica a trojicu uzatvára Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho v Dolnom Kubíne.

Nemocnica v Banskej Bystrici takmer všetky hodnotené položky zverejňovala už minulý rok. Pozitívom je napr. pridanie prehľadného zoznamu sponzorských zmlúv. Ľubovnianska nemocnica – víťaz minuloročného rebríčka – nastavené štandardy transparentnosti uchovala. Minulý rok bola veľmi dobre hodnotená aj vďaka reakciám na infožiadosti a mystery shopping, ktoré tento rok neboli súčasťou hodnotenia. Tieto dva príklady naznačujú, že dobre nastavené procesy transparentnosti môžu nemocnici slúžiť niekoľko rokov.

Naopak, nemocnice na chvoste rebríčka dosiahli len nízke skóre a majú veľký priestor zlepšenie takmer vo všetkých oblastiach. Tie na úplne posledných priečkach ani nedisponujú vlastnou plnohodnotnou stránkou – používajú napr. iba sekciu na webe samosprávy. To určite odporúčame do budúcna zmeniť.

Zverejňovanie informácií o sponzorských daroch ostáva slabou stránkou u väčšiny nemocníc. Viac ako 60% z nich nemá zavedený jednotný systém, kde by bolo vidieť v prehľadnej forme, kto a akou sumou alebo darom nemocnici prispel. To je dôležité predovšetkým kvôli kontrole konfliktu záujmov. Nemocnice v tom horšom prípade niekde na stránke umiestnia logo firmy bez sprievodného textu alebo o takejto pomoci informujú len formou tlačových správ, ktoré časom zapadnú v sekcii Aktualít. Inšpiráciou pre ostatných môže byť práve víťaz rebríčka z Banskej Bystrice, ktorý v prehľadnej forme zverejňuje detaily o sponzorských daroch aj s odkazom na príslušné zmluvy.

Zdroj: Webová stránka FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Samostatne sme hodnotili súkromné nemocnice, pri ktorých sme zohľadňovali menší okruh indikátorov.

V tejto skupine najlepšie dopadla Nemocnica Agel Zlaté Moravce. S minimálnou bodovou stratou, ju nasledujú Nemocnica A. Leňa v Humennom a Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves (obe Svet zdravia) so zhodným bodovým ziskom. Aj zvyšok priečok v prvej desiatke v tejto kategórii obsadili nemocnice Svetu zdravia. Obe siete – Agel i Svet zdravia – v minulom roku prejavili záujem o výsledky hodnotenia a z ich strany bola zrejmá iniciatíva smerom k väčšej otvorenosti.

Na druhej strane, nemocnice na posledných priečkach ani v roku 2020 nezabezpečili fungovanie vlastných webových stránok. Príklad by si mohli brať od úspešnejších nemocníc.

Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta – riaditeľka nemocnice Ing. Lapuníková

Riaditeľka nemocnice F. D. Roosevelta uviedla, že vedenie nemocnice si na transparentnosti zakladá a na zlepšení v spolupráci so zriaďovateľom pracujú už od roku 2015. „Sme presvedčení, že ako štátna nemocnica, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov a nakladá s majetkom štátu a občanov, je záujem aj kontrola verejnosti prirodzená a je našou povinnosťou byť im otvorení.“

Nemocnici sa odvtedy podarilo zlepšiť v mnohých hodnotených indikátoroch. Na otázku, či je zavedenie zmien v oblasti transparentnosti problematické, riaditeľka odpovedá: „Myslíme si, že aktivity v tejto oblasti nie sú finančne ani časovo náročné a platí tu len jednoduché kde je vôľa, tam je cesta.“

Web nemocnice ako dôveryhodný informačný kanál

Zverejňovať na stránke aspoň základné informácie by mala byť pre nemocnice samozrejmosť. Výhodu majú tie, ktoré vedia so stránkou aj aktívne pracovať a prispôsobovať ju aktuálnej situácii. I keď to nebolo súčasťou hodnotenia, všimli sme si, že mnohé nemocnice zriadili samostatnú sekciu na informácie ku COVID-19. To rozhodne oceňujeme. Stránka nemocnice by totiž mala byť automaticky považovaná za dôveryhodný zdroj informácií a mali by tam smerovať prvé kroky verejnosti, ak potrebujú aktuálne informácie vyhľadať.

Ťažko si predstaviť, že všetci pacienti sú schopní sa rýchlo zorientovať v spleti nariadení, opatrení a obmedzení, ktoré sa na chod nemocnice vzťahujú a často sa menia zo dňa na deň. Webová stránka nemocnice je najlepší kanál ako verejnosť zrozumiteľne informovať o aktuálne platných pravidlách.

Zdroj: Webová stránka FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Okrem organizačných informácií a opatrení niektoré nemocnice využili svoje weby aj na uverejnenie užitočných informácií o príznakoch COVID-19, ich odlíšeniu od iných ochorení a prevencii. Bude zaujímavé sledovať, či sa nemocniciam aspoň čiastočne podarí naučiť verejnosť vyhľadávať informácie priamo na ich stránkach (na miesto sociálnych sietí a šarlatánskych zdravotníckych webov). V pandémii ako je táto, to môže mať na zdravotný stav obyvateľstva veľký vplyv.

Eva Demková

Zaujíma Vás hodnotenie transparentnosti v zdravotníctve, samospráve či verejných firmách? Sledujte pravidelne našu prácu tu.