Menu Zavrieť

Prestanú nemocnice s neefektívnymi nákupmi… zemiakov?

Dnes už bývala ministerka zdravotníctva, Zuzana Zvolenská, sa rozhodla na konci roka 2012 zvýšiť kontrolu nákupov nemocníc. Vydala príkaz, ktorý mal klepnúť po prstoch nehospodárnym štátnym nemocniciam ešte vo fáze prípravy tendrov. Veľké nákupy malo odklepnúť a skontrolovať priamo ministerstvo. Dobrý zámer, ale ako aj súčasná kauza z Piešťan ukazuje, realizácia bola zjavne amatérska.

My v Transparency sme túto kontrolu už dlhšiu dobu overovali a tu sú naše závery, prečo kontrola nefungovala.

V prvom rade sa dohľad týkal len nemocníc, ktoré sú akciovkami, príspevkovými alebo rozpočtovými organizáciami. Vynechal neziskovky, hoci celá tretina nemocníc zriadených štátom či župami majú takúto formu, vrátane aktuálneho  prípadu piešťanskej nemocnice. Nezavážil teda ani fakt, že jej jedinými zriaďovateľmi sú Ministerstvo zdravotníctva SR a štátna príspevková organizácia – Nemocnica s poliklinikou Piešťany.

Za koľko nakupovali zemiaky?

Ako uviedlo ministerstvo, pomocným nástrojom na kontrolu efektívnosti nákupov nemocníc malo byť aj „porovnanie cien, za aké nemocnice nakupujú najčastejšie používané druhy vybraných tovarov a služieb“. Jednak ministerstvo začalo porovnávať dodávateľské ceny len u trinástich nemocníc, ale hlavne, namiesto drahých položiek porovnávalo….zemiaky.Namiesto zdravotníckych materiálov a prístrojov, ktoré tvoria najväčšie obstarávané položky v našom zdravotníctve, sa už dva roky porovnávajú iba nákupy zemiakov, mlieka, chleba, bravčových stehien, kuracích stehien, kuracích pŕs, vývozu nebezpečného odpadu, tlačiarní, euroobalov, papieru a obálok. Ministerstvo si totiž myslí, že iba tieto položky sú „jednoznačne identifikovateľné a dobre porovnateľné“.

Ukážka porovnávania tovarov ministerstvom.     Ukážka porovnávania tovarov ministerstvom. (Zdroj: TIS z odpovede MZ SR.)

Pre porovnanie: V minulom roku tieto nemocnice v tendroch nakúpili tovary a služby za 92 miliónov eur. Z tejto sumy ale minuli iba 550 tisíc, alebo necelé percento na ministerstvom porovnávane položky. Najväčší obstarávateľ z tejto skupiny, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, nakupovala celkovo za 33 miliónov, ale na porovnávané položky neurobila žiadne tendre (zrejme robila nákupy podľa starších zmlúv alebo cez objednávky).

Ako efektívne teda nakupujú nemocnice ministerstvom „neporovnávané“ služby a tovary? V prípade CT-čiek mohlo ministerstvo jednoducho vytvoriť zoznam všetkých typov prístrojov a ich cien, povedzme u nás, v Čechách či v Rakúsku, čo už by samo o sebe pôsobilo preventívne ako tlak na efektívnosť a proti predražovaniu. Nakoniec, takýmto spôsobom sme pred dvomi rokmi v Transparency urobili na Slovensku doteraz najväčšiu analýzu tendrov na CT-čká, kde nám vyšli presne rovnaké problémy, aké sa objavili pri piešťanskej nemocnici.

Podobné problémy neobchádzajú ani Anglicko, ale anglický Národný auditový úrad (NAO) tvrdí, že je práve úlohou ministerstva, aby dohliadlo na štandardizáciu nakupovaných položiek, čo by umožnilo následne porovnávanie a výrazne úspory. Podľa NAO by mohlo pomôcť aj centrálne obstarávanie nemocníc, čo by znížilo hlavne administratívne náklady pri malých obstarávaniach. Naše ministerstvo ale zamietlo aj túto možnosť.

Porovnávajme nemocnice… inak

Tretím problémom zavedenej kontroly je, že ministerstvo evidentne nemá medzi nemocnicami dostatok rešpektu (možno to súvisí s úvahami, že skutočným pánom sektora je Pavol Paška, a nie minister zdravotníctva). Aj keď rezort zdravotníctva tvrdí, že kontroluje nemocnice ešte vo fáze prípravy nákupov, realita môže byť úplne odlišná.

Ak ide o nadlimitné zákazky, tak nemocnice si musia podľa príkazu ministerky pýtať od ministerstva súhlas na začatie obstarávania. Nemocnice taktiež musia už ku koncu roka ministerstvu predkladať plán nákupov na ďalší rok. Takýto plán na konci roka 2012 zaslal ministerstvu aj Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach (INMM). Ministerstvo ale z 10 pôvodne predložených položiek schválilo len 8.

Zoznam schválených položiek ministerstvom pre INMM na rok 2013                     Zoznam schválených položiek ministerstvom pre INMM na rok 2013 (Zdroj: MZ SR.)

Zaujímavé je, že INMM následne v roku 2013 zrealizoval len 2 obstarávania, a to práve položiek, ktoré boli pôvodne ako jediné zamietnuté!!  Jedna z nich bola CT-čko za 3,1 milióna eur od firmy AD REM, ktorá často súťaži s víťaznou firmou Medical Group zo známeho tendra piešťanského CT-čka.

Oskar Dvořák

Ak sa Vám naša práca na kontrole nemocníc páči a chcete, aby sme ju robili aj naďalej, zvážte, prosím, finančnú podporu pre nás.

article_photo