Menu Zavrieť

Primátor opakovane podpisuje zákazky svojej firme

Za posledné dva roky vyplatili Želiezovce primátorovej firme 52 faktúr za viac ako pol milióna eur.

Čerstvo postavené ihrisko na Rákocziho ulici v Želiezovciach, 7-tisícovom meste pri Leviciach, vzišlo zo vskutku kurióznej súťaže. K zákazke s odhadovanou cenou 45 tisíc eur boli tento apríl priamo mestom pozvané tri firmy: trenčianska Green Moon Co. kontrolovaná schránkou z tichomorských Marshallových ostrovov, mestom z polovice vlastnená komunálna firma Eurospinn, a tiež lokálna eseročka Stavmont Želiezovce, v ktorej má 50-percentný podiel samotný primátor mesta Ondrej Juhász (nezávislý). Ten podpisoval aj výzvu na predloženie ponúk.

Mesto výzvu zverejnilo aj na webe a o zákazku sa zaujímalo šesť ďalších firiem. Od „Tichomorcov“ ale ani iných potenciálnych záujemcov však ponuky nedorazili. Súťaž vyhrala primátorova firma o 221 eur lacnejšou ponukou oproti mestskému podniku. O pár dní na to tak primátor podpísal zmluvu so svojim obchodným spoločníkom.

Obe ponuky od primátorovej i mestskej firmy navyše pri bližšom pohľade vyzerajú nápadne podobne. Konkrétne – líšia sa o 0,5 percenta nielen vo finálnej cene, ale vo väčšine z 26 položiek predložených rozpočtov, od výkopových prác, cien materiálov až po dopravu a ubytovanie montérov. Pri šiestich položkách materiálu je cena Stavmontu opakovane o cent nižšia ako tá od mestskej firmy.

Želiezovce
Primátor Želiezoviec Ondrej Juhász pri stretnutí so seniormi minulý rok (Zdroj: želiezovce.sk)

Bežne by ste čakali, že firmy budú v niečom lepšie, v ďalšom horšie, inde zase rovnaké, a celkovo rozhodnú lepšie ceny pri objemovo väčších položkách. Alebo ak je niekto jasne efektívnejší, bude mať všetko lacnejšie, ale v rôznych rozdieloch oproti konkurencii.

Práve takáto položková podobnosť cien viedla Protimonopolný úrad k tvrdým trestom za kartel šiestich firiem pri stavbe diaľnice v roku 2006. Jozef Tomašovský zo Stavmontu aj Peter Haris z Eurospinnu dohodu vylučujú.

 

Pohronské konštanty

Takýto scenár zadávania zákaziek sa neodohral prvýkrát. V roku 2016 pri stavbe chodníka na Námestí sv. Jakuba za 15 tisíc eur boli mestom oslovení Stavmont, Eurospinn a živnostník Tomáš Pohori z neďalekého Kamenného Mosta. Stavmont vyhral s cenou o 13,5 percent nižšou, ako bola predpokladaná cena. Druhý Eurospinn ponúkol o tri percenta viac, Pohori o 4 percentá vyššiu cenu. Rozpočet rekonštrukcie mal 13 položiek, od prác po materiál. Až na najmenšiu položku boli vo všetkých ostatných percentuálne rozdiely medzi trojicou uchádzačov totožné.

Tomašovský aj Haris (s Pohorim sa nám nepodarilo spojiť) tvrdia, že zhoda je možná preto, lebo bežne používajú softvér Cenkros s databázu priemerných trhových cien v stavebníctve, a niekedy naceňujú zákazky len ako percentuálne zľavy k tým cenníkom. Dlhoročný podnikateľ v stavebníctve, s ktorým sme situáciu skonzultovali, takúto zhodu však považuje za prakticky nemožnú. S takýmto argumentom navyše nepochodili ani spomínané stavebné firmy pri diaľničných zákazkách, ktoré prešetroval Protimonopolný úrad.

Zákazka na opravu chodníkov na námestí Sv. Jakuba v Želiezovciach (Zdroj: Transparency International Slovensko)

Do tretice podobne prebehla súťaž aj na opravu domu smútku za 20 tisíc eur v roku 2015, ani nie rok od nástupu primátora Juhásza do funkcie. Mestom boli priamo oslovení Stavmont, Pohori a Tostav z Levíc. Uchádzači mali naceniť 37 položiek stavby. Vyhral jasne primátorov Stavmont. Tostav bol druhý, drahší vo všetkých položkách o  8,2% eur. Tretí Pohori mal každú položku oproti víťazovi o 12,2% nacenenú drahšie.

Mimochodom, aktuálne navrhovaná novela zákona o verejnom obstarávaní robí práve takéto „priame“ zadania v obciach ešte ľahším. Zdvíha totiž limity, kde netreba robiť otvorenú súťaž v priemere o tretinu. Pri stavbách by to po schválení mohlo byť až pri zákazkách do 216 tisíc eur s DPH. „My týmto zákonom urobíme test toho, či sme ako národ a spoločnosť vyzreli a či si vieme tie svoje veci verejné spravovať tak, ako je štandard v EÚ,vysvetlil nedávno prístup predkladateľa novely Miroslav Hlivák, šéf úradu, ktorý má v náplni práce tendre kontrolovať. V tomto článku spomínané tendre sme teda dali preskúmať Úradu pre verejné obstarávanie ako aj Protimonopolnému úradu.

 

Primátorom na bočný úväzok?

Či boli súťaže v Želiezovciach dohodnuté alebo nie, konflikt záujmov primátora Juhásza je očividný. Jeho firma Stavmont dostala len za ostatné dva roky vyplatených 52 faktúr za 570 tisíc eur, od rekonštrukcie domu smútku, štadióna, miestneho kaštieľa po opravy chodníkov a parkov. Za celé predchádzajúce volebné obdobie za iného primátora si v meste zarobila len 24 tisíc eur na troch zákazkách.

želiezovce faktury
Obr. Výber z faktúr primátorovej firmy, ktorú mesto uhradilo v posledných mesiacoch (Zdroj: zeliezovce.sk)

Stavmont nemá zverejnené účtovné závierky za roky 2012-16, ako to prikazuje zákon (minuloročnú zverejnil až po našom upozornení). Aj tak však z čísel firmy vidno, že mestské zákazky tvorili viac ako polovicu jej 650 tisícových tržieb v minulom roku. Firma spravila za rok zisk 72 tisíc eur, ktoré spoločníkom nerozdelila. Na spoločníka je to 36 tisíc eur – teda o pár tisíc viac ako je ročný plat primátora…

Primátor Juhász tvrdí, že jeho firma má viac zákaziek ako v minulosti, lebo sa v meste aj viac stavia. Zaslal nám čestné vyhlásenie, že „ako spoločníkovi Stavmont Želiezovce [mi] nie sú vyplácané podiely na zisku – dividendy a nemám žiadny príjem plynúci zo spoločnosti.“ Podľa konateľa firmy Jozefa Tomašovského od vzniku firmy ani žiadne dividendy vyplácané neboli, a zisk „sa ponecháva na rozvoj spoločnosti.“

To však samozrejme osobný profit spoločníkov nezmenšuje, veď investíciami do firmy rastie jej hodnota na trhu pri prípadnom predaji. A tiež to nevylučuje možnosť, že zisk z firmy sa nevyplatí v budúcnosti. Ku koncu minulého roka čakal podľa účtovnej závierky na budúce rozhodnutie primátora a jeho spoločníka vo firme nerozdelený zisk vo výške 110 tisíc eur.

Zvláštne je aj súťaženie s mestskou firmou Eurospinn (mesto v nej má 51%, preto jej nemôže dávať zákazky napriamo). Firmu vedie Peter Haris, vedúci oddelenia správy mestského majetku na mestskom úrade. Ten je bežne v komisiách hodnotiacich ponuky firiem. Keď sa robí súťaž s účasťou Eurospinnu, v komisii síce nie je, ale zvyčajne ho zastupuje jeho podriadený Gabriel Ábel. A obaja sú, samozrejme, podriadení primátorovi, čo robí súťaže, kde sú na ponuky oslovení Eurospinn aj Stavmont vskutku bizarnými.

Mestská firma väčšinu súťaží so Stavmontom prehrala. Jej minuloročné tržby boli len niečo viac ako polovičné oproti primátorovej spoločnosti, a zisk ani nie tretinový. Podľa Harisa ju plánuje vedenie mesta Eurospinn v dohľadnom čase úplne odkúpiť.

 

Podnikatelia primátormi

O výhodách a rizikách zvolenia podnikateľov do funkcií sa diskutuje už dlho. Pavol Rusko, Andrej Babiš, Ján Lunter či Boris Kollár sú príkladmi s plusmi aj mínusmi. Podľa tzv. zákona o konflikte záujmov môžu verejní funkcionári súkromné firmy vlastniť, no nesmú byť popri verejnej funkcii ich konateľmi. Napriek tomu sme už pred 4 rokmi našli 133 primátorov a starostov, ktorí nielenže počas funkcie firmy spoluvlastnili, ale naďalej boli aj konateľmi. Po voľbách v roku 2014 sme starostov skontrolovali opäť, a problém ostal už len v 45 samosprávach (primátor Juhász sa konateľstva v Stavmonte vzdal v úvode mandátu).

Dnes je takých starostov už len 26 a šéfujú najmä malým obciam. Väčšina ich firiem nevykazuje známky života, a až na pár výnimiek (agrobiznis, nehnuteľnosti) neobchodujú s obcami, kde sú aj starostami.

Prideľovanie zákaziek primátorovej firme však môže naraziť na zákon o verejnom obstarávaní. Ten uvádza, že zadávateľ je povinný prijať „primerané opatrenia“ pre odstránenie konfliktu záujmov, hoci nie je jasné, ako to spraviť, ak je v konflikte rovno najvyšší predstaviteľ inštitúcie.

Konflikt záujmov by jednoznačne u primátorov – podnikateľov odstránili len dva kroky – buď by sa počas funkcie zákaziek vo svojom meste nezúčastňovali, alebo by firmu nadobro predali. Juhász hovorí, že je mu ťažko rozlúčiť sa s firmou, ktorú dlhé roky budoval. Navyše nie je jej jediným majiteľom. A vynechať firmu z miestnych zákaziek by podľa neho malo dopad na miestnu zamestnanosť.

Čiastočným opatrením pre takéto situácie by však mohlo byť aj oslovenie násobne väčšieho počtu firiem, keď ide o zákazky v portfóliu Stavmontu. Alebo rovno vyhlásenie v regionálnych či celoštátnych médiách, nech je zaručená dobrá súťaž.  Uvaovať sa dá aj o rozšírení komisie pre výber ponúk o expertov z iných miest.

Pred štyrmi rokmi Juhász vyhral voľby jednoznačne – dostal viac hlasov ako ďalší štyria najsilnejší kandidáti dokopy. „V Želiezovciach som pred 15 rokmi založil stavebnú firmu, v ktorej zamestnávam priemerne 40 ľudí zo Želiezoviec a okolitých obcí. Žijem tu so svojou rodinou – manželkou a 28-ročným synom. Je preto úplne prirodzené, že mi na našom meste záleží a jeho súčasný stav je dôvodom, prečo som sa rozhodol kandidovať,“ napísal pred voľbami pre miestne noviny.

V nadchádzajúcich voľbách sa chystá kandidovať opäť. Ostáva veriť, že v kampani už bude mať odpoveď na otázku, ako bude riešiť svoj konflikt záujmov.

Gabriel Šípoš

Na tomto prípade sme mohli pracovať vďaka grantu Nadácie Eset. Podporte nás aj Vy, aby sme sa vo volebnom roku mohli venovať samosprávam ešte častejšie. Ďakujeme!