Názov: Prípadová štúdia o nedodržiavaní a nevynucovaní zákonov: Príklad školného za exerné vysokoškolské štúdium
Autorstvo: Renáta Králliková
Téma: Ostatné
Anotácia: Štúdia sa venuje analýze uplatňovania zákonov vo vzťahu k financovaniu vysokých škôl. Zaoberá sa najmä problematikou nelegálneho výberu školného.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 0
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: školné, školstvo, Vysoká škola
Keywords:
Stiahnuť publikáciu