Menu Zavrieť

Priveľa politizácie a primálo transparentnosti: Ako zmeniť fungovanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

O výsledkoch dohľadovej činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa verejnosť dozvedá predovšetkým z investigatívnej činnosti, medializácie („masér Kostka“, „teta Anka“). Verejnosť okrem súhrnného štatistického vykazovania výsledkov dohľadovej činnosti v Správach Úradu nemá informácie o tom, ktorá konkrétna nemocnica pochybila, či urobila nápravu a prevenciu. Analogická situácia sa týka oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti – nie je verejne známe, kedy Úrad potvrdil pochybenia poisťovní pri zazmluvňovaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a či došlo k náprave.

Pre zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti činnosti Úradu navrhujeme, aby Úrad začal zverejňovať rozhodnutia o vyhodnotení podnetov i dohľadov, ktoré vykonáva. Zároveň navrhujeme zverejňovať údaje o uložených sankciách a nápravách a aj to, ako boli realizované.

Viac informácií a konkrétnych krokov ako vniesť viac transparentnosti do fungovania Úrad a prinavrátiť mu oslabenú dôveru verejnosti si môžete prečítať v našej novej štúdií „Priveľa politizácie a primálo transparentnosti: Ako zmeniť fungovanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“. O netransparentnosti činnosti Úradu sme upovedomili i ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, rovnako i nového predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáša Haška. Neprestávame sledovať a apelovať, aby sa veci pohli.

Priveľa Politizácie a Primálo Transparentnosti Ako Zmeniť Fungovanie Úradu Pre Dohľad Nad Zdravotnou Staros…