Názov: Protikorupčný manuál
Autorstvo: Pavel Nechala, Zuzana Bukvišová, Ivan Mjartan, Igor Šumichrast
Téma: Ostatné
Anotácia: Publikácia predstavuje užitočný návod pre tých, ktorí sa stretli s korupciou v jej rôznych formách. Prináša informácie o tom, na aké inštitúcie sa obrátiť, aký sú postupy riešenia a vybavovania oznámení, či aké možnosti má občan v strete s inštitúciami verejnej správy vrátane návrhov podaní na jednotlivé orgány verejnej správy.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 51
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Manuál, Správa, Kourpcia
Keywords:
Stiahnuť publikáciu