Názov: Radničné novny: tlačené periodiká vydávané samosprávami
Autorstvo: Ivan Rončák
Téma: Samospráva
Anotácia: Médiá financované z verejných zdrojov sú na centrálnej úrovni zákonom definované ako verejnoprávne, posuny od ideálu verejnoprávnosti sú veľmi citlivou politickou otázkou a sú verejne diskutované. Ako to teda naozaj je? Ako radničné noviny na Slovensku vyzerajú? Akými pravidlami sa riadi ich vydávanie? Aký je ich obsah? Správa z monitoringu TIS má ambíciu odpovedať na tieto otázky.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 9
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor: Európska komisia
Kľúčové slová: Noviny, Médiá, Monitoring, Watchdog
Keywords:
Stiahnuť publikáciu