Menu Zavrieť

Žiadne podozrenia Transparency International Slovensko ohľadom predsedníckych zákaziek neboli vyvrátené

Zverejnené rozhodnutie ÚVO nevyvracia žiadne z podozrení Transparency International Slovensko ohľadom zákaziek súvisiacich so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ.

Tlačová správa na stiahnutie v PDF

Dňa 20. 3. 2017 vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“) rozhodnutie č. 22706-7000/201-ODII/7, ktoré následne zverejnil na internete 26. 4. 2017. Zverejnené rozhodnutie ÚVO nevyvracia žiadne z podozrení Transparency International Slovensko ohľadom zákaziek súvisiacich so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ.

Zo zverejneného rozhodnutia vyplýva, že sa týka iba obstarávania otváracieho koncertu pre verejnosť Viva Europa, ktorý sa konal 2. 7. 2016 v réžii agentúry Viva Musica. Jediným záverom, ktorý toto rozhodnutie obsahuje je, že ministerstvo zahraničných vecí bolo oprávnené postupovať na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní pre obstarávania súvisiace so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ.

Zároveň zdôrazňujeme, že zverejnené rozhodnutie sa netýka zákazky na predstavenie predsedníckeho loga, ani audiovizuálnych služieb a videodokrútok k otváraciemu koncertu pre VIP hostí.

Ohľadom otváracieho koncertu pre verejnosť Transparency konštatuje, že ÚVO sa nevysporiadal so zásadnými podozreniami. Rozhodnutie nerieši, že pôvodný rozpočet 20 000 eur, ustanovený v Memorande o spolupráci medzi ministerstvom kultúry a ministerstvom zahraničných vecí z júla 2015, bol navýšený ešte v januári 2016 na 230 000 eur a následne korigovaný v júni 2016 na 120 000 eur. Pôvodný rozpočet bol teda navýšený až šesťnásobne.

Pripomíname, že nadriadení Zuzany Hlávkovej naliehali na sprocesovanie predsedníckej výnimky z obstarávania ešte pred parlamentnými voľbami 5. 3. 2016. Rozpočet pritom nebol schválený vedením ministerstva a prieskum trhu mal byť zinscenovaný.

Podľa rozhodnutia ÚVO ministerstvo určilo predpokladanú hodnotu zákazky na sumu 170 400 eur a až následne kontaktovalo agentúru Viva Musica. Avšak v čase keď na tomto projekte pracovala Zuzana Hlávková, nemalo ministerstvo predpokladanú hodnotu zákazky určenú. To znamená, že ak zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky prebehlo, bolo to po až po jej odchode z ministerstva 29. 2. 2016. Ak ministerstvo určilo predpokladanú hodnotu zákazky, bolo to minimálne sedem mesiacov po začiatku rokovaní s agentúrou Viva Musica.

Rozhodnutie ÚVO navyše nerieši, že pri zadávaní zákazky agentúre Viva Musica neprebehol žiadny prieskum trhu tak, ako to ako ustanovuje vnútorná smernica ministerstva.

Vo veci prezentácie predsedníckeho loga, ktoré zabezpečovala Agentúra EVKA zverejnené rozhodnutie ÚVO nevyvracia žiadne z podozrení Transparency. Transparency podozrieva ministerstvo z porušenia zákona o verejnom obstarávaní rozdelením zákazky a fingovaním súťaže. Transparency upozornilo aj na porušovanie infozákona, čo potvrdila aj kontrola ombudsmanky. Stále platí, že ministerstvo klamalo verejnosť o celkových nákladoch na prezentáciu predsedníckeho loga. Dňa 23. 11. 2016 minister priznal dodatočné náklady a dovtedy skryté zmluvy s umelcami.

Výsledky kontroly ÚVO ohľadne prešetrenia verejného obstarávania, ktorého víťazom bola Agentúra EVKA, neboli Transparency International Slovensko do dnešného dňa doručené. V súčasnosti zároveň ešte stále prebieha aj kontrola ÚVO ohľadne obstarávania audiovizuálnych služieb na predsedníctvo, ktoré zabezpečovali spoločnosti režiséra Petra Núňeza za ďalších 160 000 eur a ohľadom skrývanej zmluvy na videodokrútky od firmy Elaia Design k otváraciemu koncertu pre VIP hostí 1. 7. 2016 v SND. Transparency International Slovensko sa k týmto ďalším rozhodnutiam vyjadrí až po ich doručení a preštudovaní. Predsednícke zákazky naďalej preverujú Najvyšší kontrolný úrad SR, Protimonopolný úrad SR, ako aj polícia.

 

Bratislava, 26. 4. 2017

Za Transparency International Slovensko:

Zuzana Hlávková, projektová koordinátorka

Matej Šimalčík, právnik

 

Tlačová správa na stiahnutie v PDF