Menu Zavrieť

Seminár na tému verejného obstarávania v Košiciach 2.6. a Nitre 3.6.

V Košiciach a v Nitre sa v júni uskutočnia semináre, na ktorých sa naši odborní lektori budú venovať problematike verejného obstarávania, novely infozákona a zverejňovania zmlúv.

Na seminár s názvom: Verejné obstarávanie: „Nočná mora“ samospráv, určenom predovšetkým pre zástupcov obcí, miest a verejných inštitúcií, sa bude hovoriť o tom, ako nakúpiť efektívne, jednoducho, čo prináša novela infozákona a o výhodách a nevýhodách povinného zverejňovania zmlúv.

V mene organizátorov – mimovládnych organizácií Transparency International Slovensko a APUeN SK vás pozývame na podnetné prednášky a diskusiu v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a Študentský domova UKF  na Slančíkovej ulici v Nitre, tešíme sa na Vás.

Podrobný program nájdete v pozvánke.

Registrácia je možná na www.apuen.sk v sekcii školenie pre VO, alebo vyplnením a zaslaním formulára, ktorý sa nachádza v pozvánke.

APUEN TIS