Menu Zavrieť

Seminár Transparentnosť a integrita vo verejnom obstarávaní

V dňoch 19. a 20. mája 2010 sa uskutočnili dva jednodňové semináre o transparentnosti a integrite verejného obstarávania a pri nakladaní s eurofondami, primárne zamerané na predstavenie a diskusiu o protikorupčných nástrojoch, ktorých použitím je možné obmedziť priestor pre korupciu pri verejnom obstarávaní. Diskutovalo sa o posilňovaní transparentnosti cez prístup k informáciám, ale aj o elektronických aukciáchrozhodnutiach Európskeho súdneho dvora v kontexte správneho verejného obstarávania. Seminárov sa zúčastnilo viac ako 130 účastníkov z celého Slovenska pôsobiacich jednak v štátnej správe, územnej samospráve, ako aj v súkromnom sektore.


Program seminára a prezentácie na stiahnutie:

Jan Pavel, Vysoká škola ekonomická v Prahe

Emília Sičáková–Beblavá, Jiří Vlach, TIS

Vladimír Pirošík, Ivan Mjartan, TIS

Gabriel Šípoš, TIS

Jan Pavel, Vysoká škola ekonomická v Prahe

Libuše Horáková, LAZAR Consulting, s.r.o.

Denisa Bartošová, Mestský úrad Piešťany

Tatiana Behrová, Central Forum Contracting Unit – CFCU, s.r.o.Seminár sa uskutočňuje v rámci projektu spolufinancovanom Európskou úniou – Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v rámci Hercule II Programme 2007 – 2013: Akčný plán Spoločenstiev na podporu aktivít v oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstiev, a vďaka podpore Open Society Institute a Slovenských elektrární, a.s., člena skupiny ENEL