Menu Zavrieť

Slovenské kontrolné a regulačné úrady potrebujú viac nezávislosti

Kontrolné a regulačné úrady potrebujú viac nezávislosti a odbornosti, zhodli sa účastníci seminára Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (ZEK) a Transparency International Slovensko dňa 26. októbra 2017 v Bratislave. Kľúčovým krokom je zmeniť výber volenia predsedov, podpredsedov či členov rád týchto orgánov, posilniť verejnú kontrolu práce úradov, a zaviesť pravidelné hodnotenie úrovne úradov.

Hlavným problémom fungovania úradov je politizácia jeho vedenia. Polovica šiestich najdôležitejších kontrolných úradov bola či je vedená bývalými politikmi. Mnohí predsedovia boli vymenení pod politickým tlakom. Napríklad žiadny predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ešte nedokončil svoj mandát do konca.  Práve politizáciu úradov považovali v ankete účastníci za kľúčový nešvár slovenských regulačných úradov.

Na seminári účastníci navrhli viaceré systémové zmeny:

  • verejné vypočutia by mali byť povinnými pri výbere všetkých čelných predstaviteľov úradov
  • Mandát predsedu by mal byť ideálne limitovaný na jedno, no dlhšie obdobie
  • Nominovanie, volenie či menovanie by malo byť rozdelené rovnomernejšie na vládu, parlament a prezidenta
  • Volenie predsedov ústavnou väčšinou by prispelo k apolitickejšej voľbe kandidáta
  • Zapojenie externého auditu, či odborníkov zo zahraničia do výberu kandidátov, prípadne aj možnosť zahraničných expertov viesť regulačné úrady, by znížilo tlaky na politizáciou úradov

V elektronickej ankete vyhodnotili účastníci za najfunkčnejší a najnezávislejší kontrolný orgán Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá spĺňa viaceré vyššie spomínané požiadavky. Naopak najväčšiu nedôveru mali účastníci voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Úradu pre verejné obstarávanie.

“Vo svojej poslednej hodnotiacej správe o Slovensku Európska komisia poukázala aj na to, že výber a menovanie predsedu a podpredsedov rôznych regulačných a kontrolných orgánov boli často ovplyvnené politickými záujmami, čo môže sťažovať nezávislosť, transparentnosť a dosahovanie vysokej kvality regulačného prostredia. Komisia takisto vo svojich špecifických odporúčaniach v posledných rokoch viackrát zdôraznila potrebu zlepšiť kvalitu regulačného prostredia v energetike, pripomenul na seminári vedúci ZEK Dušan Chrenek.

„Dôležitosť regulačných úradov je často podceňovaná. Hoci majú relatívne malé rozpočty a nízky počet zamestnancov, ich práca zahŕňa stráženie miliárd eur. Nová štúdia Transparency ukazuje, že hoci je politizácia vedenia na ústupe, a transparentnosť rozhodnutí postupne rastie, stále existuje značný priestor na zlepšenie,“ povedal riaditeľ Transparency Gabriel Šípoš.

 

 

Gabriel Šípoš, riaditeľ, Transparency International Slovensko

Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Prezentácie hlavných panelistov si môžete pozrieť tu: Gabriel Šípoš, Daniela Zemanovičová, Ľubomír Andrassy, Michaela Benedigová.