Menu Zavrieť

Slovensko zaostáva v regulácii lobingu

Lobing verejných činiteľov zo strany podnikateľov sa na Slovensku odohráva bez dostatočných pravidiel a verejnej kontroly. Medzinárodné odporúčania spĺňa Slovensko len na štvrtinu. Vyplýva to zo štúdie Transparency International “Lobing v Európe: Skrytý vplyv, privilegovaný prístup” pri porovnaní 19 krajín Európskej únie.

Slovensko patrí k väčšine európskych krajín, ktoré nemajú žiadny zákon špecificky regulujúci lobing. Nemá žiadnu registráciu lobistov, nevyžaduje priznávanie ich klientov a výdavkov na lobing či zoznam stretnutí s verejnými činiteľmi. Na druhej strane silnou stránkou Slovenska je zverejňovanie informácií o rozhodnutiach vlády a ministerstiev, vrátane zmlúv a faktúr, ako aj zapojenie odbornej verejnosti do medzirezortného pripomienkového konania.

Lobing je v demokracii zdravou súčasťou diskusie, no problémom ostáva ak je pred verejnosťou nekontrolovaný. Slovensku by podľa Transparency International Slovensko najviac pomohlo zavedenie tzv. legislatívne stopy zákonov, teda zverejňovanie kompletnej dokumentácie od legislatívneho zámeru cez zoznam členov pracovných skupín a ich návrhov po finálne schvaľovanie v parlamente. Návrhy zákonov by mali byť automaticky predkladané v konsolidovanej forme, aby mohol ktokoľvek ľahko sledovať zamýšľané zmeny.

Podobne prospešným by bolo povinné zverejňovanie životopisov verejných činiteľov ako aj úradníkov na dôležitých postoch pri prechode medzi štátnou správou a súkromným sektorom. Znížilo by sa riziko, že štát bude vydávať rozhodnutia nekalo ovplyvnené bývalými pracovnými kontaktami.

Ku krajinám s najlepšou reguláciou lobingu patria Slovinsko, Veľká Británia a Litva. Naopak k najhorším sa radia Cyprus, Maďarsko a Taliansko. Celkovo je však v Európe regulácia lobingu slabá, a ak aj existuje, je len minimálne vymáhaná.

 Gabriel Šípoš, Katarína Klingová

Transparency International Slovensko

Kompletná štúdia je dostupná na https://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/04/Lobing-v-politike.pdf (slovensky) a http://www.transparency.org/whatwedo/publication/lobbying_in_europe  (anglicky)

Interaktívna infografika je dostupná tu.

Tlačová správa publikovaná dňa 24. apríla 2015.

Príloha č. 1:

Celkové skóre jednotlivých krajín a inštitúcií

Aké silné sú bezpečnostné opatrenia proti neprimeranému vplyvu a pravidlám na podporu etického lobingu v európskych politických systémoch?

Stupnica 0 až 100, kde je 0 najslabšia a 100 najsilnejšia hodnota.

Celkové skóre je nevážený priemer výsledkov v troch kategóriách: transparentnosť, integrita a rovnosť prístupu.

Krajina/inštitúcia Celkové skóre (%)
Slovinsko 55
Európska komisia 53
Litva 50
Veľká Británia 44
Rakúsko 40
Írsko 39
Lotyšsko 39
Európsky parlament 37
Holandsko 34
Poľsko 33
Česká republika 29
Estónsko 29
Francúzsko 27
Slovensko 26
Bulharsko 25
Nemecko 23
Portugalsko 23
Španielsko 21
Taliansko 20
Rada Európskej únie 19
Maďarsko 14
Cyprus 14
Regionálny priemer 31

EU flag

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov programu Prevencia a boj proti kriminalite Európskej komisie.