Menu Zavrieť

Sociologické aspekty korupcie

Názov: Sociologické aspekty korupcie
Autorstvo: Michal Vašečka
Téma: Ostatné
Anotácia: Štúdia sa snaží sociologicky uchopiť problematiku korupcie všeobecne i s prihliadnutím k postkomunistickej realite Slovenska. Práca zámerne abstrahuje od explanačných schém iných vedných odborov, ako sú politológia či právna veda.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Agentúra na podporu výskumu a rozvoja
Počet strán: 28
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Korupcia, Sociológia, Politológia, Právna veda
Keywords:
Stiahnuť publikáciu