Menu Zavrieť

Stranícky klientelizmus na MF SR pokračuje

Ako sa buduje stranícka lojalita cez verejné zdroje

V súčasnosti sa veľa hovorí o verejnom obstarávaní. Inštitúcie verejného sektora však nielen nakupujú z verejných zdrojov, ale aj dávajú verejné zdroje, napríklad vo forme dotácií. Jedným z nich je Ministerstvo financií SR. To rozdáva peniaze obciam v rámci programu – Dotácie na individuálne potreby obcí v roku 2008.

Do akej miery využíva dané ministerstvo verejný program na stranícke účely? Využíva politická strana SMER, ako strana, ktorá nominovala ministra financií, verejné zdroje na podporu a udržanie svojej voličskej základne? Výskum TIS indikuje odpoveď ÁNO. Aj v roku 2007 aj v roku 2008/9.

Pozreli sme sa totiž na výsledky rozhodovania tohto ministerstva ako aj proces rozhodovania. Na rozhodovanie o pridelení dotácií obciam, môže mať vplyv mnoho faktorov, pričom jedným z nich, ktorý sme skúmali, je stranícka príslušnosť decizorov na centrálnej úrovni a stranícka príslušnosť starostov/primátorov obcí, ktoré z danej centrálnej inštitúcie dotáciu získali. V prípade, že je rozhodovanie nestranné, nie je dôvod predpokladať výraznejšiu úspešnosť starostov/primátorov z tých politických strán, ktorých ministri rozhodujú o prideľovaní dotácií. Preto sme na zistenie odklonu od nestranného rozhodovania vytvorili tzv. index politickej patronáže. Index ukazuje ako sú predstavitelia danej politickej strany úspešní pri získavaní štátnych finančných prostriedkov v porovnaní so scenárom založeným na náhodnosti.

Tabuľka 1: Dotácie za obdobie január 2007 – september 2007 podľa paragrafu 2 výnosu

Politická príslušnosť starostov

Podiel starostov zvolených v roku 2006

Počet projektov, na ktoré získala samospráva dotáciu

Podiel na celkovom počte samospráv, ktoré dostali dotáciu

Index politickej patronáže

HZDS

7,30 (212)

102

11,53

1,58

SMER

14,43 (419)

276

31,19

2,16

SNS

2,92 (85)

11

1,24

0,42

Koalícia vládnych strán

12,49 (363)

194

21,92

1,76

Vládne strany celkom

37,14 (1079)

583

65,88

1,77

KDH

5,58 (162)

19

2,15

0,39

SDKÚ

4,44 (129)

7

0,79

0,18

SMK

7,40 (215)

4

0,45

0,06

Koalícia opozičných strán

2,67 (78)

14

1,58

0,59

Opozícia celkom

20,09 (584)

44

4,97

0,25

Kombinované koalície

8,87 (252)

92

10,40

1,18

Nezávislí

30,83 (895)

148

16,72

0,54

HZD

0,75 (22)

4

0,45

0,60

KSS

0,44 (13)

4

0,45

1,02

SF

0,20 (6)

3

0,34

1,70

ostatní

1,68 (52)

7

0,79

0,47

CELKOM

100

885

100


Zdroj: MF SR a vlastné spracovanie

A ako dopadlo rozhodovanie teraz?

Tabuľka 2: Dotácie na individuálne potreby obcí v roku 2008

Politická príslušnosť starostov

Podiel starostov zvolených v roku 2006

Počet projektov, na ktoré získala samospráva dotáciu

Podiel na celkovom počte samospráv, ktoré dostali dotáciu

Index politickej patronáže

HZDS

7,3

76

8,43

1,15

SMER

14,43

274

30,38

2,11

SNS

2,93

24

2,66

0,91

Koalícia vládnych strán

12,49

182

20,18

1,62

Vládne strany celkom

37,15

556

61,64

1,66

KDH

5,61

19

2,11

0,38

SDKÚ

4,44

15

1,66

0,37

SMK

7,4

10

1,11

0,15

Koalícia opozičných strán

2,72

12

1,33

0,49

Opozícia celkom

20,17

56

6,21

0,31

Kombinované koalície

8,64

87

9,65

1,12

Nezávislí

30,84

187

20,73

0,67

HZD

0,76

4

0,44

0,58

KSS

0,44

5

0,55

1,26

SF

0,2

2

0,22

1,11

ostatní

1,79

5

0,55

0,31

CELKOM

100

902

100


Zdroj: MF SR a vlastné spracovanie
Poznámka: dátum rozhodnutia: 14. 01. 2009

A ak by ste sa chceli dozvedieť niečo o procese rozhodovania, na internetovej stránke MF SR sa toho veľa nedozviete. Informácie o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR sa hľadajú veľmi ťažko. Je potrebné otvoriť ťažko viditeľnú sekciu „Verejné financie a následne kliknúť na ešte menej viditeľnú a bežnému užívateľovi nič nehovoriacu podsekciu „Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu“. Tam sa nachádza ďalších približne 30 odkazov, z ktorých nám relevantné sú len prvý a predposledný. Prvým z nich sú „Často kladené otázky, ktoré sú veľmi užitočné, za predpokladu, že ich radový užívateľ nájde. V druhom oveľa ťažšie viditeľnom odkaze nás po prečítaní celého dokumentu čaká na konci vzor na posielanie žiadosti na dotáciu. Dá len polemizovať nad tým, či sa žiadosť nedostala na tak ťažko dostupné miesto úmyselne.

Faktom však ostáva, že sa to dá rozhodovať aj transparentnejšie. Napríklad na americkej stránke je plne funkčný vyhľadávač dotácií a grantov, kde stačí zadať kľúčové slovo a stránka užívateľovi zoradí veľké množstvo nájdených odkazov do prehľadnej tabuľky. Stránka nie je určená iba pre občanov, ktorí dotácie hľadajú, ale rovnako aj pre tých, ktorí ich ponúkajú. Preto tam majú možnosť pridať aj svoju vlastnú ponuku. Stránka nie je preto určená len pre ministerstvá, ale aj pre všetky iné organizácie a firmy, ktoré môžu a chcú ponúknuť dotáciu alebo grant a majú záujem, aby sa o ich ponuke dozvedel čo najväčší počet ľudí. Ďalšia výhoda je zjednodušenie hľadania a poskytovania informácií, ktoré umožňuje všetkým aj menej technicky a internetovo zdatným ľuďom ľahší prístup k relevantným informáciám. Inšpiráciou môže byť aj prehľad dotácií a grantov udelených v Británii.

Emília Sičáková – Beblavá