Menu Zavrieť

Štúr, Husák a Dzurinda o korupcii

Úplatkárstvo na Slovensku večne živé[:]

“Abrahamus Zensel, mešťan nie z biednych pomerov, dokonca člen mestskej rady, bol prichytený pri sprenevere čiže krádeži takej, že mestské peniaze, ktoré bol zodpovedný počítať a spravovať pre mestskú radu, od niekoľkých, dokonca mnohých miestnych mužov prijal a pre vlastný osoh použil; z tejto veci bol usvedčený, a potom sa dokonca aj sám niekoľkokrát priznal, a [bol za to] sťatý. “

Súdny spis, Bardejov, 1602

 

“Vieme ale dobre, že sa v novších časoch v krajine našej ten náramne škodný neduh rozšíril, že úradníci…sa teraz získajú na tú alebo inú stranu a tak ďaleko to už prišlo, že nie ten, kto by bol najspôsobnejší, ale skoro vždy ten, kto je najštedrejší a najradodajnejší do úradov prichodí.”

Ľudovít Štúr, okolo r.1840

“To, že nám tu rad radom vyskakujú škandály okolo straníckej kasy, ktorá už má pri každom obchode čosi ako starodávne právo…, že z každého obchodu, ktorý sa uzavrie so štátom, straníckej kase pripadne prvá rozkoš, a to na milióny,  ktoré potom vláda použije na kupovanie hlasov, teda na podplácanie a sfalšovanie volieb – je už aj na čestnejších členov strany práce priveľa.“

Ferenc Kossuth, poslanec uhorského snemu, 1910

 

„Z príležitosti poskytnutia prvej [vládnej] sanačnej podpory nášmu ústavu v čiastke 90 mil. korún vtedajšia správa banky poskytla exponentovi agrárnej strany 200 tis. korunovú pôžičku…Ďalší prípad bol pred voľbami v roku 1929, keď z poverenia [ministra školstva] Dr. Milana Hodžu dostavil sa do Tatra banky hlavný tajomník agrárnej strany Seďa a žiadal pre Ústredný sekretariát strany vyplatiť pôžičku 500 tis. korún, nutnosť čoho našim funkcionárom naznačil tým, že ak by sme strane tento úver neposkytli, Tatra banka nedostala by sľúbený štátny vklad 60 mil.korún.“

Interná analýza Tatra banky o stratách z tzv. politických úverov, 1939

 

“Morávek! Ráč zariadiť všetko tak, aby pán Jozef Kunda, Hafnerova 6, Bratislava, dostal možnosť arizovať drevársky podnik Filip Propper v Humennom. Potrebujem ho tam na čelo HG. Na stráž! Š.Mach.”

Odkaz ministra vnútra a šéfa Hlinkovej gardy Alexandra Macha úradníkovi Morávkovi, šéfovi arizačnej komisie, 1941

„Doba, kdy sme si idealizovali mnoho věcí v životě, v ekonomice, v kultuře i v politice, kdy sa věřilo, že stačí citovat poučku o socialistické a komunistické společnosti a lidé budou žít a pracovat tak, jak se to píše, že již nebude lenochů, zlodejů, podvodniků, prostitutek, že existují pouze ideoví nepřátelé, ta doba je za námi. Praxe nás poučila, že máme všechno –  jedno i druhé.“

Vasiľ Biľak, tajomník ÚV KSS, 1967

 

„V rozpore so socialistickou morálkou a neraz aj so zákonnosťou vyžadujú niektorí pracovníci rôzne úplatky za vybavovanie vecí a zabezpečovanie úloh, ktoré patria k ich povinnostiam.“

Gustáv Husák, prezident ČSSR, 1975

 

„Boj proti takým neduhom, ako je vyhýbanie sa práci, úplatkárstvo a špekulantstvo, a iným prejavom maloburžoáznej morálky, smerujúcej k zneužívaniu vymožeností socializmu, je preto naďalej dôležitou úlohou aj našej ideovo-výchovnej práce.“

Jozef Lenárt, 1.tajomník KSS, 1976

 

“Ak korupciu nezničíme my, zničí korupcia nás. Korupcia a demokratický právny štát sa nedajú zlúčiť. …Boj proti korupcii je bojom celonárodným. Je súčasťou každého. Nepýtajme sa preto, čo s korupciou urobí vláda. Najprv sa opýtajme sami seba. Korupciu robia konkrétni ľudia. Konkrétni ľudia o nej vedia a ticho ju tolerujú. Boj proti nej taktiež budú vykonávať konkrétni ľudia. Čím ich bude viac a čím presvedčivejšia bude ich aktivita, tým skôr odstránime nebezpečie korupcie.  Beriem si boj proti korupcii pod svoj osobný patronát.”

Mikuláš Dzurinda, predseda vlády, 1999

 

“Ja len môžem povedať, že som zabezpečil, a toto môžem povedať, dúfam, že to nikto nepočúva, zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok asi 40, plus teda ďalšie veci. Zabezpečil som ich, ako tie peniaze, vlastnou hlavou. Oficiálne prídu a budú normálne vykryté v strane. ..ja budem teraz o niektorých veciach rozhodovať. Napriek tomu si myslím, že musí vzniknúť nejaká paralelná finančná štruktúra, ktorá musí byť k dispozícii pre účely aj volebnej kampane a ďalších vecí.”

Hlas podobný predsedovi strany Smer, rok 2001, príp. 2002

 

„Korupcia nie je nebezpečná len preto, že kradne peniaze, ale deformuje štátne funkcie a znižuje dôveru ľudí k štátu.“

Vladimír Mečiar, expremiér, 2010

 

Autor: Gabriel Šípoš

 

Ak chcete o histórii korupcie v našich končinách vedieť viac, odporúčam nové číslo Forum Historiae.