Menu Zavrieť

Superťažká hádanka pre mimoriadne inteligentných čitateľov

Odvrátená strana zmeny rozpočtových pravidiel

1. marca vstúpila do účinnosti novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (zákon č. 54/2009 Z. z.). Novela, prijatá v rámci boja proti kríze, okrem iného umožní obciam, mestám a vyšším územným celkom hradiť bežné výdavky odpredajom majetku, čiže kapitálovými príjmami.

Pri tejto zásadnej zmene dávam čitateľom hádanku. Čo si v nadväznosti na novelu vyberie bežný slovenský obecný alebo mestský úrad:

A) bolestivé šetrenie a hľadanie vnútorných rezerv?

B) pohodlnú strednú cestu míňania prebytku, resp. rezervného fondu?

C) rozpredaj majetku zamaskovaný do hávu boja proti kríze?

Správnu odpoveď nepoznám, môžete ju ale posielať napríklad na adresu: Mestské lesy, Košice…