Menu Zavrieť

Tak dobre ako sa len dá

Názov: Tak dobre ako sa len dá
Autorstvo: Jiří Vlach, Emília Sičáková-Beblavá
Téma: Obstarávanie
Anotácia: Publikácia sumarizuje poznatky získané v piatich kolách monitoringu verejného obstarávania. Zmyslom a cieľom uskutočneného monitoringu verejného obstarávania z vybraných hľadísk (vrátane etického a protikorupčného hľadiska) bolo získať prehľad o stave verejného obstarávania v niektorých porovnateľných organizáciách verejných obstarávateľov, získané charakteristiky porovnať, vyvodiť primerané závery a navrhnúť možné odporúčania. Uskutočnilo sa hodnotenie a porovnávanie aktuálneho stavu verejného obstarávania nielen obstarávateľov na centrálnej úrovni správy vecí verejných, ale aj na úrovni územnej samosprávy z viacerých hľadísk.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 70
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Monitoring, Obstarávanie, Samospráva, Etika, Protikorupčné nástroje
Keywords:
Stiahnuť publikáciu