Menu Zavrieť

TIS sa aj v roku 2011 uchádza o 2% z vašich daní

[:sk]

Vedeli ste, že až 43% veľkých verejných tendrov v minulom roku malo iba jedného uchádzača,čo je znakom zle fungujúceho systému verejného obstarávania? Viete, kto upozornil na to, že kvôli legislatívnej diere pri premlčacích lehotách sú členovia vlády za korupciu prakticky nestíhateľní? Vedeli ste, že v minulom roku sa každá deviata domácnosť stretla so žiadosťou o úplatok, predovšetkým v zdravotníctve, súdnictve a štátnej správe?

[:en]

  • Did you know that 43% of big public tenders had only one bidder last year? – poorly functional system of public procurement
  • Did you know who brought to light the fact that due to a legislative loophole in the statutes of limitations legislation are members of government practically untouchable? – Yes, it was TIS
  • Did you know that every nineth household was asked for a bribe, especially in health services, courts and civil service?

These and more corruption-related discoveries were made by TIS. Your 2% tax contribution will help us carry on our mission. We are grateful for you support.

More information in Slovak.

[:][:sk]

TIS patrí dlhodobo medzi najcitovanejšie neekonomické mimovládne organizácie na Slovensku a je jedným z najvplyvnejších hlasov, ktoré podporujú zavedenie elektronických aukcií, zverejňovanie verejných zmlúv či posilnenie občianskej kontroly práce sudcov. V minulom roku sme tiež pomohli v našej právnej poradni 200 občanom s ich sťažnosťami a korupčnými podozreniami.

Podporte Transparency cez 2% z Vašich daní a my pre Vás aj v ďalšom roku budeme sledovať otvorenosť, zodpovednosť a efektívnosť verejných inštitúcií a politikov voči Vám, občanom.

Ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní:

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: Transparency International Slovensko

Sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212

IČO: 31 81 78 23

Predvyplnené formuláre a bližšie inštrukcie k 2% nájdete tiež na tejto stránke.

[:]

[:]