Menu Zavrieť

TIS žiada otvorené výberové konanie na obsadenie postu predsedu ÚVO

V súvislosti s diskusiou ohľadom obsadzovania postu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj činnosťou úradu, TIS namiesto politickej nominácie navrhuje vyberať predsedu ÚVO výberovým konaním, vrátane podmienky odbornej znalosti uchádzača v odbore.

Podľa názoru TIS nedošlo v tejto oblasti za uplynulé 4 roky k obmedzeniu korupcie, zlepšenie nevníma ani verejnosť, z ktorej si až ¾ opýtaných myslí, že pri obstarávaní vo verejnom sektore dochádza ku korupcii často alebo takmer vždy. Ročne sa pritom cez verejný sektor obstaráva v objeme zhruba 5 miliárd eur.

TIS preto predkladá 15 opatrení na obmedzenie korupcie a zvýšenie transparentnosti pri VO, medzi hlavnými: zavedenie zodpovednosti ÚVO za efektívnosť obstarávania, zasadenie sa úradu za sprehľadnenie legislatívy a informácií o tendroch, či zavedenie povinných e-aukcií. Čítajte viac