Menu Zavrieť

TIS žiada vládu SR o zverejnenie zoznamu príjemcov štátnej pomoci po povodniach

V súvislosti so štátnou pomocou pre poškodených povodňami Transparency International Slovensko (TIS) odporúča vláde hneď po schválení príspevkov na webe zverejňovať presné pravidlá udeľovania pomoci, zoznam žiadateľov,  zoznam schválených prijímateľov, dôvod a výšku pomoci v eurách. Hoci minimálne tisíc príspevkov už bolo schválených, ich zoznam stále nebol verejnosti sprístupnený.

Aby bola pomoc efektívna, jej udeľovanie sa musí uskutočniť vo veľmi krátkom čase, pričom sa ráta s asi 18 tisíc prijímateľmi. Podľa zverejnených informácií sa na vypracovaní a schvaľovaní zoznamov podieľajú starostovia, obvodné úrady, ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj ministerstvá. Pri takejto objemovo náročnej práci v časovom strese tak vzniká riziko, že nie všetky príspevky pôjdu rodinám skutočne postihnutým povodňami.

Obavy TIS vychádzajú aj z opakovaných korupčných škandálov vládnej koalície, zvýšenej politizácie štátnej správy a nezáujmu pripraviť efektívny protikorupčný program. Navyše, predseda vlády Robert Fico už dávnejšie verejne deklaroval, že pri rovnocenných žiadostiach o dotácie bude preferovať vlastných starostov či  sympatizantov. V predvolebnom čase hrozí, že sa budú uprednostňovať starostovia obcí naklonení koaličným stranám.

Aktuálne zverejňované zoznamy prijímateľov pomoci umožnia verejnú kontrolu, najmä na úrovni obcí, či sú verejné prostriedky prideľované spravodlivo, efektívne a načas.


Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko