Menu Zavrieť

Transparency and Impartiality of Decision-making in the area of Donations for Local Governments

TIS v rámci projektu monitorovala a analyzovala rozhodnutia centrálnej správy ohľadne poskytovania dotácií obciam- aj z hľadiska transparentnosti aj straníckej náklonnosti, a následne presadzovala navrhnuté odporúčania zamerané na zvýšenie transparentného a objektívneho rozhodovania o alokácii verejných zdrojov miestnym samosprávam.