Menu Zavrieť

Najotvorenejšími mestami sú Šaľa, Banská Bystrica a Martin

Najotvorenejšími samosprávami zo sto počtom obyvateľov najväčších samospráv na Slovensku v roku 2010 sú Šaľa, Banská Bystrica a Martin. Najmenej otvorenými zas Zlaté Moravce, Smižany a Krompachy. Vyplýva to z hodnotenia Transparency International Slovensko (TIS) na základe merania rozsahu protikorupčných opatrení ale aj kvality informácií, ktoré mestá poskytujú na svojich webstránkach a pri infožiadostiach.  Hodnotených bolo 11 oblastí (od poskytovania informácií, podielu verejnosti na rozhodovaní a verejnom obstarávaní cez personálnu politiku, prenájom bytov a majetku po udeľovanie grantov a dotácií).

Hodnotenie TIS meria kvalitu formálnych pravidiel na základe 112 ukazovateľov, ako napr. zavedenie elektronických aukcií, zverejňovanie zoznamu zmlúv a faktúr na webových stránkach, existencia etického kódexu zamestnancov mestských úradov či poskytnutie majetkového priznania starostu na požiadanie. 

 

 

 

Najlepšie vyhodnotené mestá prijali v nedávnej dobe pravidlá podporujúce transparentnosť buď vlastnou iniciatívou (Šaľa, Martin, BA – Petržalka, Rožňava, Žilina) alebo primárne pod tlakom opozičných poslancov či aktivistov (skupina okolo Vladimíra Pirošíka v Banskej Bystrici, skupina okolo Juraja Smatanu v Považskej Bystrici). Na rozdiel od politiky na národnej úrovni sa teda zdá, že nielen aktívne vedenia miest, ale aj kvalitná opozícia vedia priniesť do samospráv reálnu zmenu.

Až 82 zo 100 najväčších slovenských samospráv nedosiahlo ani polovicu maximálneho počtu bodov, čo podľa TIS naznačuje vlažný postoj vedenia mnohých miest k transparentnosti a otvorenosti voči občanom. Okrem zvýšenej miery dôvery by transparentnosť napríklad vo verejnom obstarávaní pomohla mestám šetriť peniaze. Elektronické aukcie od roku 2009 napríklad využilo čo i len v jednom prípade iba 41 zo sto skúmaných samospráv. Len 11 miest má na svojich webových stránkach zoznam zmlúv, ktoré uzavreli.

 

Z výsledkov tiež vyplýva, že v priemere transparentnejšie sú skôr väčšie mestá a skôr samosprávy, ktoré vedú nominanti Strany zelených, SDKÚ-DS či KDH, a v nadpriemere mestá zo Žilinského kraja. Naopak, horšie v otvorenosti sú na tom menšie samosprávy, tie vedené nominantmi ĽS-HZDS, KSS a ANO, a mestá z Košického a Trnavského kraja.

*politické strany s nominantmi v troch a menej samosprávach nie sú zahrnuté


Kompletné výsledky pre všetky samosprávy sú prístupné na stránke: http://samosprava.transparency.sk/

Tlačová správa (PDF)


Gabriel Šípoš, Tomáš Jacko, Ivan Rončák