Menu Zavrieť

Transparency sa opäť zapája do rokovaní o zmene infozákona

Právnik Transparency Ján Ivančík sa spolu s ďalšími zástupcami mimovládok včera zúčastnil na prvom rokovaní s Ministerstvom spravodlivosti o novej podobe Infozákona. Uskutočniť veľkú novelu tejto pre verejnú kontrolu kľúčovej normy sa viaceré vlády neúspešne snažili už od roku 2013, kedy nás do prvej pracovnej skupiny prizval ešte minister Tomáš Borec.

Keď sa po vlaňajších voľbách nová vláda opäť jasne prihlásila k tomuto záväzku v programovom vyhlásení, potešili sme sa. Do akej miery sa však problémy Infozákona podarí tentoraz naozaj odstrániť, zostáva otázne. Novelu totiž ministerstvo pripravuje v rámci transpozície európskej smernice o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora. S tou už potrebujeme pohnúť expresne a ministerstvo tak zrejme narazí na nedostatok času pri hľadaní kompromisov v náročnejších otázkach ako aj politickej vôle.

Na druhej strane má rezort z predchádzajúcich období spracované podrobné návrhy, ktoré už rozsiahlou diskusiou prešli. Šanca, že presadiť sa podarí aspoň niektoré zo zlepšení, tak nie je zanedbateľná. Verejnosť by sa tak po novom mohla dostať k zmluvám o výkupoch pozemkov pod budúce diaľnice uzatváranými Národnou diaľničnou spoločnosťou. Kontrolovať by sa ľahšie mali aj dcérske firmy štátnych spoločností. ako je napríklad štátny gigant OKTE zabezpečujúci cezhraničný trh s elektrinou, na ktoré je dnes Infozákon krátky. Problémom by už napríklad nemuselo byť ani dostať sa k životopisom vrcholných štátnych manažérov.

Pre skutočné naplnenie vládneho záväzku „zvýšiť vymožiteľnosť práva na informácie“ a „zásadne rozšíriť povinnosti a prístup k informáciám“ by však boli potrebné aj ďalšie zásadné zmeny zákona. Ako sa spolu s Vami presviedčame na dennej báze, potrebujeme najmä funkčné opravné prostriedky, ak povinná osoba požadovanú informáciu zatajuje. Taktiež treba zefektívniť sankčný mechanizmus pre tých, ktorí Infozákon ignorujú, alebo porušujú a doladiť množstvo drobností, ktoré ale v praxi spôsobujú veľké problémy.

Sme tak v ďalšom kole zložitej debaty, kde sa opäť nepochybne vyroja aj záujmy rôznych lobistických skupín na oklieštení verejnej kontroly. Aktívny občiansky sektor tak bude pri presadzovaní zlepšení i zamedzení zhoršení pri presadzovaní práva na informácie hrať dôležitú úlohu. V Transparency sa budeme snažiť byť pri tom. Opis niektorých problémov aj s návrhmi našich zmien v závere blogu si môžete prečítať tu.