Menu Zavrieť

Transparency spúšťa nový portál pre kontrolu prokuratúry

Transparency International Slovensko zvyšuje verejnú kontrolu prokuratúry spustením novej stránky Otvorená prokuratúra, ktorá umožňuje občanom sledovať prácu prokurátorov ako aj vývoj v trestaní kriminality na Slovensku.

Nedostatočná transparentnosť orgánov dozerajúcich na zákonnosť a spravodlivosť bola popri  osobnostných zlyhaniach minulého vedenia dôležitou príčinou slabého výkonu v boji proti korupcii či zločinom verejných činiteľov. Prokuratúra odmietala zverejňovať výkony jednotlivých zamestnancov, ich majetkové priznania neobsahovali príjmy ani odmeny a vôbec sa nesledovala úspešnosť konaní pred súdom.

Webová stránka Otvorená prokuratúra (prokuratura.otvorenesudy.sk) sprístupňuje všetky kľúčové informácie o prokurátoroch a ich práci v jednoduchej a prístupnej forme. Výkonnosť prokuratúr, vrátane nápadu vecí, počtu podaných obžalôb či objemu „reštančných“ vecí je dostupná od roku 2010. Portál zverejňuje aj podrobné majetkové priznania spolu s odkazmi na články médií o danom prokurátorovi.

Sekcia o kriminalite umožňuje porovnávať trendy v kriminalite na Slovensku, o udeľovaných trestoch, o aktivite regionálnych prokuratúr v jednotlivých trestných činoch, ale aj o type páchateľov. Tieto dáta doteraz zverejňuje len rozdrobené po rokoch bez súvislostí a trendov).

Web Otvorená prokuratúra tak umožňuje silnejšiu kontrolu práce jednotlivých prokuratúr, prírastku majetkov prokurátorov, ale aj plnenia prioritného cieľa – lepšieho a rýchlejšieho odhaľovania trestnej činnosti na jednej strane, a celkového znižovania kriminality na strane druhej.

Väčšina kandidátov na nového generálneho prokurátora sľubovala vo svojich programoch, či pri vypočutí zvýšiť transparentnosť úradu. V budúcnosti preto bude portál rozšírený aj o dáta, ktoré nové vedenie prokuratúry verejnosti sprístupní.

Ján Ivančík, právnik Transparency International Slovensko

Kontakt: jan.ivancik@transparency.sk