Menu Zavrieť

V tendroch sa súťaží rekordne veľa, no stále trvajú pridlho

Trendy vo verejnom obstarávaní v roku 2015

Hlavnou dobrou správu vo verejnom obstarávaní je nárast konkurencie medzi dodávateľmi. Priemerný počet firiem bojujúcich o zákazky stúpol z 3,1 v roku 2014 na 3,6 uchádzačov na tender minulý rok. Je to najviac od roku 2009, odkedy existujú kvalitné dáta.

Na druhej strane sa nijako nedarí skrátiť trvanie tendrov. Od vypísania zákazky po uzatvorenia tendrov u nás v priemere uplynie pol rok, rovnako ako pre rokom. Situáciu ešte zhoršujú eurofondy, pri ktorých trvajú tendre ešte o mesiac a pol viac.

V roku 2015 verejná správa ukončila 9600 tendrov v objeme 5,1 miliardy eur.1 Objem obstarávania oproti roku 2014 klesol o tretinu najmä kvôli zníženiu počtu obrovských zákaziek na diaľnice platených z eurofondov. Objem vynaložený na obstarávanie je zhruba rovný ročnému výnosu z dane z príjmu. Predstavuje šestinu všetkých výdavkov verejnej správy za rok. Polovica objemu zákaziek bola financovaná z eurofondov.

Z vládnych reformných nástrojov si najlepšie vedie elektronické trhovisko, ktorésa v roku 2015 rozbehlo v plnej prevádzke. Prinieslo ostrejšiu súťaž, dvojnásobne vyššie úspory oproti klasickým tendrom a tendre na ňom trvajú len týždeň. Celkovo má však trhovisko len obmedzený vplyv na úspory v obstarávaní – cez systém šli len tri percentá celkového objemu tendrov. Len každá štvrtá obec na Slovensku ho doteraz využila.

Naopak neúspechom skončila snaha vytlačiť schránkové firmy z obstarávania cez register konečných užívateľov výhod. Ani len Váhostav, jeden z najväčších dodávateľov štátu so schránkovým pozadím, nemusel o svojich skutočných vlastníkoch nič prezradiť. Až desať percent firiem v registri skutočné vlastníctvo neukázala.

Referencovanie kvality dodávateľov zavedené súčasnou vládou tiež nefunguje – skoro všetci sú oznámkovaní ako perfektní (priemerná známka je 99).

Prešľapy vo verejnom obstarávaní ostávajú na Slovensku takmer beztrestné. Od roku 2012 za machinácie s tendrami nik do väzenia na Slovensku nešiel. Podmienečne či finančne bolo odsúdených len 12 osôb.

1 Vrátane podlimitných zákaziek z elektronického trhoviska – pre jednoduchosť boli zarátané všetky zákazky z e-trhoviska nad 20 000 eur.

Martin Turček, Gabriel Šípoš

darujte2

Článok je súčasťou dvojročného projektu Monitoring verejného obstarávania, ktorý bol podporený sumou 87 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom Fondu je rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít. Podmienkou projektu pre Transparency je nájsť 10% alebo 8 775 eur z iných zdrojov.Trendy vo verejnom obstarávaní (TIS 2015)

logo-osfeea