Menu Zavrieť

V ZÁVERE JE TRANSPARENTNÁ KAŽDÁ PIATA KAMPAŇ

V aktualizovanom hodnotení transparentnosti kampaní v krajských mestách a župách získalo hodnotenie „Transparentná kampaň“ 21 z celkovo 103 hodnotených kandidátov.
Krátko pred voľbami sme sa v Transparency International Slovensko (TIS) opäť pozreli na transparentnosť kampaní v krajských mestách a samosprávnych krajoch. V aktualizovanom hodnotení sa počet kandidátov vedúcich transparentnú kampaň zdvojnásobil – je ich 21 z celkovo 103 hodnotených. V prvom hodnotení skončilo v najlepšej zelenej skupine len 11 z celkovo 98 hodnotených kandidátov. Ešte stále je však viac ako štvrtina kandidujúcich politikov netransparentných (aktuálne 28) a pri polovici kampaní (54) prevládajú výhrady. Celková transparentnosť sa za dva týždne zdvihla len nepatrne (zlepšenie skóre z 49,7% na 52,8%).

Na transparentných účtoch kandidátov a politických strán je štyri dni pred voľbami už viac ako 10 miliónov eur, z ktorých bude väčšia časť použitá práve v súboji o župy, hlavné mesto a ďalšie krajské metropoly. Z pôvodne hodnotených 98 kandidátov sa dokázala vo finiši kampane o niečo zlepšiť viac ako polovica (57), naopak necelej tretine (29) kandidátov transparentnosť mierne poklesla. O niečo transparentnejšie sú pritom primátorské kampane. Priemerné skóre 59 hodnotených kandidátov na županov je 50 percent, kým skóre 44 kandidátov na primátorov je až 57 percent.

Transparentný účet ministerstvu vnútra stále nenahlásila pätina kandidátov. Vôbec si ho nezaložilo až 40 percent kandidátov, ktorí využívajú možnosť kampaňovať cez účet ich politickej strany, čo je menej transparentný spôsob. Vlastný web mala pôvodne iba čosi viac ako polovica kandidátov (57%), teraz sú to stále iba dve tretiny (69%). Volebný program na svojom webe pôvodne zverejňovala iba tretina kandidátov (36%), teraz už rovná polovica.

Pre verejnú kontrolu míňania miliónov eur v kampani je dôležité, aby boli výdavky na transparentných účtoch dobre popísané. To robí stále iba pätina kandidátov, pri prvom hodnotení to bolo iba 13 percent. Zhoršilo sa povinné označovanie politickej reklamy v príspevkoch na sociálnej sieti (pôvodne ich označovalo 43% kandidátov, teraz iba 30%). Pozitívne, naopak je, že až dve tretiny kandidátov majú kampaň postavenú na väčšom počte darcov a až tri štvrtiny kandidátov nie je závislá od veľkých darov.

V závere kampane sa najviac zlepšili Milan Belica, Miloš Mičega, Erik Ňajraš a Richard Rybníček (všetci nárast o viac ako 20 percentuálnych bodov). Trenčianskemu primátorovi Rybníčkovi sa podarilo dostať medzi päticu kandidátov s najtransparentnejšou kampaňou potom, ako na svojom transparentnom účte doplnil podrobný popis jednotlivých výdavkov. Zodpovedal aj našu otázku o veľkosti jeho bilbordovej kampane. Nitriansky župan, ktorého kampaň sme kritizovali pre jej utajenosť, sa ju rozhodol odkryť a do účtu doplnil príjemcov platieb.

V rámci hodnotenia sme v TIS skúmali kvalitu vykazovania kampaní na povinných transparentných účtoch, spôsob ich financovania, dodržiavanie základných zákonných náležitostí, ako aj to, či je zabezpečená minimálna informovanosť voličov o kandidátovi a jeho kampani. Pre lepšiu prehľadnosť sme roztriedili posudzovaných lokálnych a regionálnych politikov jednoduchým spôsobom na princípe semafora do troch skupín: transparentná zelená kampaň, oranžová kampaň s výhradami a netransparentná červená kampaň.