Menu Zavrieť

VLÁDA ZVRÁTILA KVALITNÝ VÝBER PREDSEDU ÚVO

Koncom septembra sme sa aj my v Transparency zapojili do výberovej komisie pre obsadenie jednej z najdôležitejších kontrolných pozícií v štáte – predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Ocenili sme, že Úrad vlády zorganizoval kvalitné verejné vypočutie kandidátov aj s otázkami verejnosti. Za progres považujeme aj vyššiu transparentnosť rozhodovania komisie, ktorá čiastočne akceptovala návrhy mimovládok na detailnejšie kritériá výberu ako aj zverejnenie hlasovacích hárkov.

Čo nás však neteší, je prístup vlády, ktorá sa napokon rozhodla hodnotenie výberovej komisie obísť. Z neho totiž vyšli obaja kandidáti Peter Kubovič a Tomáš Lepieš vyrovnane a výberová komisia preto vláde odporučila posunúť ďalej oboch kandidátov. Hoci zákon dáva vláde možnosť navrhnúť parlamentu aj viacerých kandidátov a výber nechať na nich, menšinový kabinet sa napokon rozhodol poslancom výber obmedziť len na Kuboviča. A to bez akéhokoľvek zrozumiteľného vysvetlenia, hoci Kubovič zjavne z výberového konania nevyšiel ako jednoznačne kompetentnejší či vhodnejší kandidát.

Takýto postup nie je v súlade s myšlienkou prísneho odklonu od politizácie pri obsadzovaní kľúčových pozícií nezávislých kontrolných, regulačných a dohľadových inštitúcií, s ktorou zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií vstupovali do spolupráce s Úradom vlády a napriek niektorým pozitívnym prvkom si zaslúži našu otvorenú kritiku. Celé znenie vyhlásenia nájdete nižšie.