Menu Zavrieť

Výber šéfov mestských podnikov mal dôležité pozitíva, ale aj vážne nedostatky

Vedenie bratislavského magistrátu sa v máji odhodlalo k pozitívnemu kroku a rozhodlo, že manažérov štyroch veľkých mestských podnikov na rozdiel od minulosti, kedy boli obsadzovaní iba na základe politických dohôd, vyberie v otvorenom výberovom konaní. Do výberovej komisie magistrát ako pozorovateľov prizval aj zástupcov Transparency International Slovensko (TIS), ktorí celý proces pozorne sledovali.

Na základe dohody s primátorom mesta a členmi komisie dnes predkladáme verejnosti hodnotiacu správu o výbere nových riaditeľov pre Dopravný podnik, Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a mestské firmy Odvoz a likvidácia odpadu a Metro.

Po zhruba troch mesiacoch činnosti komisie môžeme konštatovať, že výber šéfov mestských podnikov mal dôležité pozitíva, ktorými bola najmä verejná diskusia o životopisoch a rozvojových plánoch kandidátov, ako aj verejné vypočutie vybraných finalistov. Ide o priaznivý posun oproti minulosti, keďže proces sa tentokrát do značnej miery odohrával pred zrakmi verejnosti.

Proces však bol poznačený aj vážnymi nedostatkami a to najmä neschválením presnejších kritérií pre výber manažérov, čo proces degradovalo najmä na „súťaž krásy“ kandidátov. Výber sprevádzali aj indície o politických dohodách v pozadí, čo znížilo dôveru verejnosti v celý proces.

TIS preto v hodnotiacej správe poslancom „na základe vážnych nedostatkov výberového procesu odporúča zvážiť, či sa budú riadiť rozhodnutím výberovej komisie o víťazných kandidátoch na výkon funkcie generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev mestských firiem.“

Rozhodovanie mestského zastupiteľstva je naplánované už na zajtra, štvrtok 24. septembra 2015. Závery TIS si môžete prečítať v nasledujúcej hodnotiacej správe.

 

Hodnotiaca SpravaTIS BAmestske Podniky FINAL