Menu Zavrieť

Výzva na predloženie ponuky – výskumník/čka v oblasti protikorupčnej politiky vo vybraných inštitúciách Slovenska

TI Slovensko vyhlasuje výberové konanie na výskumníka/výskumnú organizáciu v oblasti protikorupčnej politiky vo vybraných inštitúciách Slovenska.

Transparency  International  Slovensko  (TI  Slovensko)  je  v  období  2010  –  2012  miestnym  partnerom  výskumu  Integrity  systému  spravovania  v  Európe financovaným  Európskou komisiou.    Projekt    skúma    pripravenosť    inštitúcií    na    korupčné    situácie  a teda  ich protikorupčné politiky.  Výskum sa uskutoční v 23 európskych krajinách.

Súčasťou  tohto  projektu  je  zhodnotenie  stavu  etickej  infraštruktúry  verejných  inštitúcií  na Slovensku.  Pre  túto  úlohu,  ktorej  plnenie  bude  prebiehať  v  období  od  januára  2011  do októbra 2011, hľadá TI Slovensko výskumníka alebo výskumnú organizáciu.

Svoje ponuky môžete  predkladať  do  15.11.2010,  15.00 vo  formáte  a  spôsobe  popísanom  v  priložených dokumentoch.

Výzva  (MS Office 2003)
Výzva  (PDF)

Evaluation of received offers (English, PDF)

Aktualizovaná verzia formuláru Záväznej ponuky (MS Office 2003)
Aktualizovaná verzia formuláru Záväznej ponuky (PDF)

Odpovede na otázky predbežných uchádzačov – prvé a druhé kolo (MS Office 2003)
Odpovede na otázky predbežných uchádzačov – prvé a druhé kolo (PDF)

Odpovede na otázky predbežných uchádzačov – prvé kolo (MS Office 2003)
Odpovede na otázky predbežných uchádzačov – prvé kolo (PDF)
Projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite.