Názov: Výzvy slovenského súdnictva a možnosti zlepšenia existujúceho stavu
Autorstvo:
Téma: Súdnictvo
Anotácia: Aktuálne prieskumy verejnej mienky ukazujú vysokú mieru úplatkárstva na súdoch a prokuratúre (až 48% respondentov ho považuje za veľmi rozšírené), ako aj nízku dôveru občanov v slovenské súdnictvo (len 30%). Aké sú dôvody tohto stavu? Je to dĺžka konania, prekvapujúce rozsudky, či zjavná nečinnosť sudcov v niektorých veciach alebo iné? A ako zlepšiť stav výkonu spravodlivosti na Slovensku? V snahe zodpovedať tieto a ďalšie otázky TIS usporiadala seminár Výzvy slovenského súdnictva a možnosti zlepšenia existujúceho stavu, ktorého cieľom bolo pomenovať súčasný stav súdnictva a hľadať riešenia na jeho zlepšenie. Príspevky odborníkov nájdete v rovnomennom bulletine.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 95
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Súdy, Dôvera, Korupcia, Štatistika
Keywords:
Stiahnuť publikáciu