Menu Zavrieť

Whistleblowing v Európe: Právna ochrana nahlasovateľov korupcie v EÚ

Názov: Whistleblowing v Európe: Právna ochrana nahlasovateľov korupcie v EÚ
Autorstvo: Mark Worth
Téma: Whistleblowing
Anotácia: Táto správa obsahuje celkové posúdenie primeranosti právnych predpisov na ochranu nahlasovateľov korupcie v 27 členských krajinách Európskej únie. Zaoberá sa aj radom politických, sociálnych a ďalších faktorov, ktoré podporujú alebo odrádzajú ľudí od whistleblowingu na pracovisku, a ktoré umožňujú alebo bránia prijatiu zákonov o whistleblowingu v krajinách EÚ.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Transparency International
Počet strán: 96
ISBN:
Jazyk: english
Donor: Transparency International
Kľúčové slová: Korupcia, Whistleblowing, Ochrana, EÚ, Ohlasovateľ
Keywords:
Stiahnuť publikáciu