Menu Zavrieť

Za spolupracovníčkou TIS

29.3.2021 nás navždy opustila doc. Ing. Anna Butašová, CSc., ktorá pôsobila ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave.

Pani Butašová bola členkou Aliance za transparentnosť a boj proti korupcii. Bolo to neformálne združenie  známych osobností, ktoré sa nebáli verejne podporiť mimovládnu organizáciu, ktorá verejne kritizovala korupčné prešľapy. Najmä pri vzniku a v prvých rokoch fungovania TIS to bolo veľmi dôležité, pretože to zvyšovalo legitimitu a akceptovanie mimovládnej organizácie. Známe osobnosti, ktoré tvorili alianciu boli uvedené v tiráži každej publikácie a neskôr sa stali poradným orgánom TIS.

Anku som spoznala, keď sme pri vzniku TIS hľadali osobnosti, ktoré by mali odvahu nás verejne podporiť, čo si v tom v čase vyžadovalo občiansku odvahu.  Neskôr sme sa zblížili a stali sme sa priateľkami. Mala som tú česť poznať ju ako vnímavú, odvážnu, otvorenú a veľmi priateľskú osobu, ktorá mala záujem, aby sa problémy vo verejnom sektore riešili a aby mladí ľudia boli k tomu vnímaví.

Tak si ju budem navždy pamätať.

Česť jej pamiatke

doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.

Jedna zo zakladajúcich členov a bývala programová riaditeľka TIS

Fotografia: Univerzita Komenského v Bratislave

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/spravodajsky-portal/article/zomrela-anna-butasova/