Menu Zavrieť

Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách

Názov: Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách
Autorstvo: Renáta Králliková
Téma: Ostatné
Anotácia: Cieľom predloženej štúdie je zmapovať situáciu v oblasti zavádzania akademickej etiky na Slovensku. Úvodná časť štúdie je venovaná popisu metodológie výskumu. Štúdia samotná potom poskytuje obraz o stave definovania etiky, primárne prostredníctvom etických kódexov, a o implementácii etických kódexov ako o nástrojoch zavádzania akademickej etiky. Informácie zo Slovenska sú uvádzané na pozadí informácií zo zahraničnej odbornej literatúry a konkrétnych príkladov z praxe.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 0
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: školstvo, Etika, Vysoká škola, Akademická etika
Keywords:
Stiahnuť publikáciu