Menu Zavrieť

Zaveďme viac transparentnosti do liekovej politiky

Ročný objem výdavkov na lieky z verejného poistenia presahuje miliardu eur. Kategorizačná a ďalšie poradné komisie rozhodujú ročne o objemoch rádovo v desiatkach miliónov eur. Pravidlá rozhodovania však nie sú tak transparentné a silné, aby dostatočne čelili možným korupčným rizikám Preto TIS podporuje návrhy Angeliky Szalayovej a Martina Filka sprísniť reguláciu konfliktov záujmov, podrobne zverejňovať hlasovania každého člena ako aj audiozáznamy z rokovaní o zaraďovaní liekov do kategorizácie, či zaviesť jasné pravidlá rozhodovania o ekonomickom prínose verejne hradených liekov. TIS tiež podporuje myšlienku, aby svoje príjmy od farmaceutických firiem nad určitú sumu zverejňovali povinne či už samotné firmy, alebo aj lekári.


Viac informácií o projekte transparentnosti od Szalayovej a Filka nájdete v publikácii HPI (str. 13-18)