Menu Zavrieť

Zhodnotili sme noviny Naše Vráble

V Transparency sa už pripravujeme na ďalšie hodnotenie mestských novín stovky najväčších slovenských miest v rámci projektu Hlásne trúby, ktorého výsledky chceme publikovať v závere tohto roka. Ani dovtedy však na túto pre nás dôležitú tému nezabúdame. Radničným novinám sa venujeme na základe individuálnych podnetov. Naposledy sme analyzovali mestské noviny Naše Vráble, a to na podnet tamojších aktivistov.

Občianskemu združeniu Vráble si ty sa nepozdávalo, ako ich noviny informujú o mestskej poslankyni Dagmar Tóthovej Skačanovej, ktorá je manželkou primátora Tibora Tótha. Ich nespokojnosti sme, žiaľ, museli dať za pravdu. Naša analýza ukázala, že poslankyňa  mala v piatich tohtoročných vydaniach novín publicitu ako žiadny iný volený predstaviteľ. Priestor dostala až na troch titulných stranách (vrátane dvoch fotografií), materiály boli ladené v pozitívnom duchu.  Vnímame to ako zlyhanie redakcie a redakčnej rady, ktorých úlohou je zabezpečiť objektívnosť a názorovú vyváženosť periodika.

Viac v samotnej analýze:

Transparency Nase Vrable by Ľuboš Kostelanský