Menu Zavrieť

Zverejňujeme zoznam vlastníkov firiem

Veľká väčšina kritiky súčasného registra vlastníkov firiem sa sústredí na príliš úzke zákonné nastavenie a slabú kontrolu. Avšak problémom je aj dostupnosť a forma zverejnenia dát.

Úlohou registra vlastníkov firiem (technickým termínom register konečných užívateľov výhod) je zbierať informácie o skutočných vlastníkoch firiem, ktoré obchodujú so štátom a umožniť ich verejnú kontrolu. Úrad však nahadzuje dáta do registra, ktorý nelogicky verejnú kontrolu zo získaných dát zužuje – v dátach sa dá vyhľadávať len podľa mena firmy či jej sídla a IČO, no nie podľa mena vlastníka.

Rozhodli sme sa preto zverejniť celý dataset registra vlastníkov firiem v tabuľkovej forme, čím sa stane ľahko prístupným aj pre verejnosť. V Transparency veríme, že práve ľahká prístupnosť dát zvyšuje šancu na ich využitie vo verejný prospech a preto dúfame, že aj takto zverejnené dáta pomôžu verejnosti lepšie kontrolovať toky verejných peňazí.