Menu Zavrieť

Zvyšovanie ochrany whistleblowerov v krajinách EÚ

[:sk]

Hodnotiaca správa: Právna ochrana whistleblowerov na Slovensku

Alternative to Silence: Whistleblower Protection in 10 European Countries

Odporúčané návrhy princípov pre právnu úpravu whistleblowingu

Otvorený list Vláde SR – návrh na nominovanie Jána Mičovského na udelenie štátneho vyznamenia

Seminárny bulletin: Whistleblowing – Oznamovanie nekalých praktík na pracovisku. Teória a prax.

Seminár Whistleblowing – Oznamovanie nekalých praktík na pracovisku


 

Ľudia: Emília Sičáková – Beblavá, Miroslava Pagáčová, Pavel Nechala

[:en]Assessment Report: Legal whistleblower protection in Slovakia (in Slovak)

Alternative to Silence: Whistleblower Protection in 10 European Countries (in English)

Recommended proposals for the principles of whistleblowing legislation (in Slovak)

Open letter to the Government – a proposal for the nomination of Jan Mičovsky the granting of distinguished (in Slovak)

Seminar bulletin: Whistleblowing – Notification of unfair practices in the workplace. Theory and practice. (in Slovak)

Whistleblowing Seminar – Notification of unfair practices in the workplace (in Slovak)

 

People: Emília Sičáková – Beblavá, Miroslava Pagáčová, Pavel Nechala[:]

[:]