Hodnotiaca správa: Právna ochrana whistleblowerov na Slovensku

Alternative to Silence: Whistleblower Protection in 10 European Countries

Odporúčané návrhy princípov pre právnu úpravu whistleblowingu

Otvorený list Vláde SR – návrh na nominovanie Jána Mičovského na udelenie štátneho vyznamenia

Seminárny bulletin: Whistleblowing – Oznamovanie nekalých praktík na pracovisku. Teória a prax.

Seminár Whistleblowing – Oznamovanie nekalých praktík na pracovisku


 

Ľudia: Emília Sičáková – Beblavá, Miroslava Pagáčová, Pavel Nechala