Menu Zavrieť

Aby som nemusela byť tá, čo nadáva, že niečo nefunguje

K Transparency sa Michaela Štefánková pridala v januári 2018. Študuje medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite v Prahe. Na dobrovoľníctve sa jej páči pocit, že može byť súčasťou a spolupracovať na dôležitých veciach. Diplomovú prácu plánuje orientovať na tému lobbingu v medzinárodných organizáciách. Pochádza z Popradu, aktuálne je na študijnom pobyte vo Veľkej Británii.

Čo Ťa motivovalo stať sa dobrovoľníčkou Transparency?

Mala som pocit, že popri štúdiu by som mala svoj voľný čas využívať aktívne. Dosť prežívam, keď sa deje niečo zlé vo svete alebo na Slovensku. Chcela som spolupracovať na zmene, aby som nemusela byť len tá, čo nadáva, že niečo zle funguje. Chcela som sa zapojiť do aktivít s významom pre spoločnosť. Študenti si málokedy uvedomujú, že klasické vysokoškolské štúdium nie je väčšinou dostačujúce na dosiahnutie kariérneho úspechu a získanie skúseností. Robiť popri škole podobné veci je pre mňa samozrejmosť, niečo automatické.

Dobrovoľníctvo je pre študentov perspektívnejšie ako brigáda, ktorá nesúvisí so študovaným odborom. Hoci aj tá učí človeka istým schopnostiam, pracovitosti, samostatnosti. Dobrovoľnícka skúsenosť má však pre mňa väčšiu cenu než finančný zárobok. Dáva človeku osobnostne viac ako bežné študentské brigády a je úžasné, ak majú ľudia možnosť nájsť si pre dobrovoľníctvo vo svojom živote miesto.

Školenie o vizualizácii dát pre zamestnancov a dobrovoľníkov Transparency

Naučila si sa počas troch rokov dobrovoľníctva niečo, čo Ti pomohlo pri štúdiu a naopak využila si poznatky zo svojho štúdia pri dobrovoľníckych zadaniach?

Dobrovoľníctvo mi pomohlo zorientovať sa vo fungovaní štátnej správy na Slovensku. Pomáhala som s prekladmi z angličtiny, čo bola dobrá možnosť precvičiť si jazyk. Rozšírila som si slovnú zásobu pri pojmoch v angličtine, s ktorými som sa dovtedy nestretla. Zúčastnila som sa interných školení o spracovávaní dát pre zamestnancov Transparency, ktoré boli otvorené aj pre dobrovoľníkov. Na workshope o nástroji PowerBI s chalanmi z MetaApp nás naučili, ako spracovávať veľké dáta, vizualizovať ich a vytvárať grafy tak, aby jednoducho komunikovali aj zložitejšie zistenia, aby ich verejnosť mohla ľahko čítať. Týmto nástrojom sa chcem venovať viac aj v mojej budúcnosti. Práca s číslami, analytika mi je blízka.

Určite ma posunula ďalej aj účasť na podujatiach pre verejnosť – naposledy cez leto v Starej Lesnej na víkendovom stretnutí občiansky aktívnych ľudí. Pomáhala som tam s prípravou priestorov na diskusiu, materiálmi a pomôckami na ďalšie aktivity. Tí, čo prišli, zdieľali počas programu svoje názory, skúsenosti z ich obcí a miest, z aktivizmu v samospráve. Dozvedela som sa o konkrétnych príbehoch zo samosprávnej praxe, aká je to drina, keď chce človek niečo zmeniť, alebo zabrániť, aby sa niečo zmenilo k zlému. Účastníci mali skvelú príležitosť spojiť sily pre budúce väčšie aktivity. Zábavná, ale aj poučná bola aktivita v exteriéri, keď mali ľudia oči zaviazané šatkou, na zemi veľké lano a asi 16-ti účastníci museli dokopy lano chytiť a vytvoriť štvorec. Rozmýšľala som, aký to má význam, v čom im to pomôže. Nakoniec bola táto aktivita pre mňa veľmi inšpiratívna, lebo sa ukázalo, kto je líder, ako medzi sebou komunikovať. Tiež to ilustrovalo, ako sa správa človek v núdzovej situácii, páčil sa mi tam ten psychologicko-sociálny aspekt experimentu. Vzala som si z toho pre seba, že aj takéto na prvý pohľad jednoduché aktivity nastavujú veľké zrkadlo a učia ako spolupracovať.

Interaktívne školenie aktivistov v Starej Turej 2020

Ktoré z dobrovoľníckych úloh boli Tvoje obľúbené?

Najradšej sa venujem analytickým úlohám. Počas leta ma veľmi bavilo pracovať na databáze prokurátorov a sudcov, kontrole ich prepojení. Výsledky mojej práce som potom aj videla – dáta, ktoré som spracovala, boli zverejnené.

Pri spolupráci na kontrole radničných novín v projekte Hlásne trúby som zistila, aké spôsoby ovplyvňovania transparentnosti existujú. Mojou úlohou bolo venovať sa zadaným mestským novinám a ich viacerým číslam – niektoré mestá ich vydávajú každý týždeň, iné raz za dva mesiace. Sledovala som aj to, koľkokrát sa opakuje meno starostu alebo primátora, koľkokrát sa v nich nachádza jeho fotka, či sú uvedené zdroje pri jednotlivých článkoch, obsah inzercie a reklamy a ďalšie indikátory. Veľmi ma prekvapilo, koľko novín neuvádza zdroj (väčšina). To je základ v dnešnej dobe, najmä, keď bojujeme s dezinformáciami. Mne to pripadalo, že automaticky nie sú pre mňa ako čitateľku relevantné na čítanie. Tiež ma prekvapilo, že v niektorých novinách má starosta takmer na každej strane svoju fotku, čím sa stráca objektivita novín. 

Ktorej úlohe si sa venovala naposledy?

Kontrolovala som vybrané podniky, reštaurácie alebo hotely – či je ich vedenie transparentné, či majitelia nie sú prepojení na ľudí, ktorý majú na účte morálny šrám, zlú povesť alebo aj ťažšie pochybenia. Overovala som niekoľko podnikov, počas zadania som pracovala s rôznymi registrami: živnostenským, FLAF, FINSTAT, ale aj zdravotné poisťovne a tiež sociálna, tiež portál otvorené súdy, kde sa uvádza, či bol majiteľ súčasťou nejakých súdnych procesov.

Dobrovoľnícky tím Miška Štefániková a Kristián Földes

Ako reaguje okolie na Tvoju dobrovoľnícku činnosť pre Transprency?

Moje okolie má podobne nastavené hodnoty ako ja. Ako sa hovorí, si tým, s kým sa stretávaš. Dobrovoľníctvo a aj Transparency ako organizáciu vnímame teda rovnako – pozitívne. Najviac to vidno počas obdobia volieb, ktoré vždy aktívne prežívame a Transparency robí skvelý prehľad transparentnosti strán/kandidátov. Niektorých ľudí som vraj aj inšpirovala k dobrovoľníctvu.

Osobne som napríklad doniesla z akcie v Starej Lesnej publikáciu Transparency o dezinformáciách, aby si ich mohla prečítať aj moja blízka rodina a naučiť sa, ako vnímať zdroje a na čo si dať na internete pozor. Postupom času teda aj moja rodina začala registrovať tieto aktivity a ich pozitívny dopad. Ich názor môže byť samozrejme do istej miery ovplyvnený mnou, ale myslím si, že sa snažím vysvetľovať prácu Transparency efektívne a objektívne, lebo o kvalite aktivít nehovorí môj názor, ale hlavne fakty a výsledky Transparency.

Ako hodnotíš svoju trojročnú skúsenosť s Transparency? Máš odkaz alebo odporúčanie pre ľudí, ktorí o dobrovoľníctve uvažujú?

Som veľmi spokojná, veľmi sa mi páči forma komunikácie s tímom. Možno v iných neziskovkách a organizáciách, keď sa povie slovo dobrovoľník, ľudia si zväčša predstavia niekoho, kto roznáša letáky, alebo čas venuje organizácii skôr jednorazovo. Mne sa páči, že v Transprency do nás dobrovoľníkov vkladáte dôveru a dávate nám aj úlohy, ktoré podľa mňa nie sú bežné. Vyhovuje mi, že naša dobrovoľnícka spolupráca nie je časovo fixná alebo obmedzená. Dá sa to zvládať popri škole, keď mám čas, pomôžem viac, keď nemám, tak menej.

Dobrovoľníčka Transparency Michaela Štefániková

Podľa mňa základ je túžba po správnom fungovaní štátu a záujem pracovať na tom, aby systém mohol fungovať. Človek by sa mal zaujímať o dianie, ostatné veci sú už podstatné len subjektívne. Každý vyniká v niečom inom a zároveň má každý schopnosť učiť sa nové veci. Dôležitá je vášeň robiť niečo dobré. Dobrovoľníctvo v Transparency je vhodné pre každého, lebo každý si tam nájde miesto, kde môže pomôcť.

Čo Ťa čaká do konca roka, aké máš plány?

Určite sa budem venovať diplomovej práci, od septembra som na Erasme v Londýne.

Zhovárala sa Zuzana Grochalová

Ďakujeme našim dobrovoľníčkam Zuzana Švecovej a Simone Stiblovej za pomoc s prepisom nahrávky rozhovoru do textovej podoby.