Menu Zavrieť

Čo Peter Staněk nevie o programoch pravicových strán

Programové tézy formujúcej sa koalície v oblasti transparentnosti boli viacerými pozorovateľmi (vrátane mňa) označené ako veľmi slušné svojimi cieľmi aj konkrétnymi nástrojmi. Možno to prekvapilo čitateľov Hospodárskych novín, ktoré sa minulý týždeň pýtali viacerých ekonómov na pravdepodobný program novej koalície. Ekonóm SAV Peter Staněk denníku povedal aj toto:

Problémom povolebnej spolupráce opozičných strán je, že ich programy sú značne odlišné. Ani v jednom sa pritom nepíše o boji proti korupcii, rozkrádaniu, alebo o väčšej transparentnosti vo verejnom obstarávaní. Tu by sa pritom dalo ušetriť.

Pritom už to tvrdenie o programoch bolo úplne mimo. SDKÚ a SaS mali podľa nášho hodnotenia v Transparency najdôkladnejšie a najkvalitnejšie časti predvolebných programov o korupcii, resp. transparentnosti. Zhodou okolonosti spolu s Mostom a KDH to boli jediné strany, ktoré si na boji proti korupcii v programoch aj záležať. Že nič sa u nich o korupcii nepíše?

počet slov v predv. programe

venujúci sa boju proti korupcii

SDKÚ 957
SaS 1142
Most-Híd 1068
KDH 519

Všetky strany dokopy mali viac ako dvojnásobok slov o nástrojoch pre transparentnosť vo svojich programoch ako je dlžka tohto blogového článku. Ale možno svoje vyjadrenia Staněk myslel tak, že  absentujú riešenia pre čistotu len verejného obstarávania. Tak sa pozrime na programy strán, či k tomu konktrétne niečo mali. Citujem:

SDKÚ:
Elektronické verejné obstarávanie bude povinné – už žiadne „nástenky“: Chceme pre štát nakupovať čo najvýhodnejšie, a preto budeme využívať súťažné metódy verejného obstarávania aj tam, kde to dnes nie je povinné. Využívanie elektronických aukcií pri nákupe tovaru a služieb z verejných zdrojov bude pre štát a samosprávy povinné.
• Vylúčime garážové firmy z verejných tendrov: Zabezpečíme, aby sa verejného obstarávania a iných zmluvných vzťahov so štátom, ako aj s podnikmi, v ktorých má štát majetkovú účasť, a so samosprávami nemohli zúčastňovať firmy, ktorých vlastníci nie sú identifikovateľní.
• Posilníme kontrolu verejných tendrov: Vyčleníme prostriedky na to, aby úrad mohol zaplatiť špičkových odborníkov, ale musíme mať istotu kvality a nestrannosti jeho vedenia. Tú zabezpečíme aj tým, že po vzore Protimonopolného úradu vytvoríme zo špičkových odborníkov Radu pre verejné obstarávanie, ktorá bude stáť nad predsedom Úradu pre verejné obstarávanie. Zároveň podobné menšie rady vytvoríme aj na kľúčových ministerstvách, ktoré nakupujú za miliardy korún, aby ešte pred vyhlásením veľkých tendrov kontrolovali ich nastavenie.
Zavedieme povinné elektronické verejné obstarávanie a zverejňovanie zmlúvna internete.

SaS:
Verejným organizáciám uložiť povinnosť zverejňovať v elektronickom vestníku verejného obstarávania všetky výzvy, ponuky (aj nevíťazné), posudky komisií a výsledky a ich zdôvodnenia.
• Spustiť prehľadný centrálny vestník verejného obstarávania na internete, v ktorom bude môcť verejnosť jednoducho vyhľadávať všetky prebiehajúce zákazky podľa rôznych kritérií.
• Neumožňovať obstarávateľovi automaticky vylúčiť ponuky s najnižšou cenou alebo kvôli formálnym chybám. Cena bude za predpokladu dodržaného rozsahu predmetu obstarávania vždy rozhodujúcim faktorom pri výbere víťazného uchádzača. Počet súťažiacich nebude môcť byť limitovaný ani v prípadoch časovej tiesne.
• Vyhradiť obstarávanie v časovej tiesni výlučne na zabezpečenie nevyhnutných opatrení vo výnimočných situáciách (živelné pohromy a iné prípady ohrozenia života a zdravia občanov).
• Uložiť Úradu pre verejné obstarávanie SR (ÚVO SR) povinnosť aktívne dohliadať na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní aj na samosprávnej úrovni. V prípadoch, kedy bolo zistené porušenie zákona alebo preukázané nedostatky neboli odstránené v stanovenej lehote, bude ÚVO SR povinný voči nim bezodkladne iniciovať príslušné právne konanie.
• Uložiť verejnej správe a samospráve povinnosť využívať transparentné elektronické aukcie v prípadoch, kedy predmet obstarávania je jednoznačne kvantifikovateľný.

KDH:
•KDH presadí rozvoj náležitej informačnej základne pre záujemcov o eurofondy, ktorá poskytne transparentné a jednoznačné podmienky všetkým uchádzačom.
• adekvátne zmeny nastavenia štrukturálnych fondov, a to aj s cieľom celkového zjednodušenia systému a zamedzenia korupcie pri schvaľovaní finančných prostriedkov na projekty.
• Celospoločenskú účinnosť eurofondov zvýšime tým, že projektová dokumentácia schválených projektov (vrátane uvedenia spracovateľa dokumentu a členov komisií) bude verejne dostupná (na webovom portáli príslušného ministerstva). Rovnako bude po ukončení realizácie projektu zverejnené aj vyhodnotenie (evaluácia), čím sa zvýši verejná kontrola, do akej miery boli ciele a zámery dosiahnuté.

Most:
•Zaviesť fungujúce spoločné (centrálne) verejné obstarávanie.
• Sprísniť podmienky pri podprahovej metóde verejného obstarávania (napr. špecifikovať finančný limit pre kategóriu „neprioritné služby―).
• Zaviesť elektronické verejné obstarávanie.
• Využívať elektronické aukcie a dražby v čo najväčšej možnej miere.
• Sprísniť kritériá „príliš nízkej ceny― ako dôvodu vylúčenia účastníka zo súťaže.
• Obmedziť možnosť využitia formálnych nedostatkov ako dôvodu vylúčenia účastníka zo súťaže.
•Obmedziť možnosť argumentácie obchodným tajomstvom ako dôvodom nezverejnenia pri verejnom obstarávaní.
• Zvýšenie informovanosti a posilnenie možnosti kontroly médiami či občanmi (poskytovanie informácií o hospodárení s verejnými prostriedkami na internetových stránkach úradov a pod.).
• Prijímanie dodatkov k zmluvám výlučne len na základe prísne a vopred stanovených jasných podmienok.

Prečo si HN neoverí, čo im Staněk narozpráva a bez kontroly to podsúva čitateľom ako legitímny názor?

Porovnania kandidátov na ministrov: František Múčka z TRENDU v blogu porovnával kvalitu jednotlivých kandidátov na ministrov a ich možný prínos pre ten rezort. Prečo takéto porovnávania nerobia médiá vo svojom spravodajstve? Pri článkoch o kandidátoch novinári končia s tým, či človek XY ministrom podľa šumov bude alebo nebude . Ale prečo nezapojiť odbornú mienku do hodnotenia kandidátov a možno tlaku na výber toho najlepšieho?

Kto zostaví vládu: Minulý týždeň som porovnal výsledky volieb s odhadmi analytikov. Pozrime sa na pár predpovedí expertov krátko pred voľbami, že kto asi zostaví vládu a či pravica o vylúčení Fica má len reči a po voľbách s ním aj tak pôjde:

11.6. deň pred voľbami, Pravda

“Nejaká ľavicovo-pravicová vláda sa mi po všetkých tých vyhláseniach opozičných strán zdá málo pravdepodobná. Znamenala by koniec ich dôveryhodnosti, keďže spoluprácu so Smerom kategoricky odmietli,” vysvetlil [politológ SAV Juraj] Marušiak. Ako však dodal, vedel by si takú zmiešanú koalíciu predstaviť neskôr, možno po pol roku. “Mohla by vzniknúť, keby krajine hrozili predčasné voľby,” spresnil.
“Myslím si, že opozícia má šancu, aby s trochou šťastia obstála a mohla zostavovať vládu,” povedal Miroslav Kusý. Smer podľa neho síce voľby vyhrá, ale nevytvorí vládu. “Bude to podobné ako nedávno v Českej republike, alebo kedysi s HZDS,” porovnal.

Naopak, politológ Tomáš Koziak z Prešovskej univerzity tvrdí, že Robert Fico bude nielen víťazom volieb, ale aj premiérom budúcej vlády. Domnieva sa však, že SNS už jeho koaličným partnerom nebude, pretože odchádzajúcej vláde najviac škodili práve kauzy národniarov. Ak sa do parlamentu dostane HZDS, Fico podľa Koziaka zostaví vládu s Mečiarom a niektorou z pravicových strán. “Smer by medzi nimi určite našiel koaličného partnera,” usúdil Koziak.

7.6. Pravda

Prieskumy dlhodobo ukazujú, že Smer voľby 12. júna vyhrá. Dôležité bude, s akým ziskom a či sa do parlamentu dostanú súčasní koaliční partneri. Opozícia tvrdí, že so Smerom nepôjde, Koziak však tomu príliš neverí.


Deficit verejných financií v STV: Celý prvý polrok počúvame od predsedu vlády, ako nachystali pre tento rok nižší rozpočtový deficit a ako sa im darí konsolidovať (znižovať deficit). Tu sú vybrané Ficove slová v STV:

30.5.10 5 minút 12
…konsolidujeme verejné financie, tak je to vynikajúci výsledok.

16.5.10 5 minút 12
Slovensko v roku 2010 je vnímané v Európe, a to je oficiálna informácia Európskej komisie a Eurostatu, že Slovensko v roku 2010 a 2011 dokonca bude mať najvyšší hospodársky rast v Európskej únii, ak tie isté inštitúcie hovoria, že Slovensko má druhý najnižší verejný dlh, takže žiadny vysoký, ako nás klame opozícia, ďalej ako jedna z mala krajín ideme konsolidovať už teraz verejné financie.

7.3.10, O 5 minút 12
…ak sme v roku 2009 mali deficit niekde na úrovni okolo 6,29 %, očakávame, že v roku 2010 tento deficit bude už nižší. Teda bude to menej ako v roku 2009.

10.1.10, O 5 minút 12
čo je najpodstatnejšie, kým celá Európa v roku 2010 v priemere bude zvyšovať deficit, my už v roku 2010 ideme s deficitom dole. A pri tomto všetkom sme zachovali sociálny štandard ľudí, nezadĺžili sme krajinu..

Ministerstvo financií pritom pred voľbami tajilo upravenú prognózu deficitu. Keď konečne vyjde prognóza založená na doterajšom takmer polročnom vývoji na svetlo, zistí sa, že samotné Počiatkovo ministerstvo neráta so znížením ale prudkým zvýšením deficitu.

Venovali sa tomu obsiahlo všetky seriózne denníky, v osobitných reportážach vo svojich hlavných správach aj TA3, Markíza a dokonca aj Joj. A čo Hlavné správy STV? Tri čítané vety na 16 sekúnd.

A pritom tu nejde len o ten samotný deficit, ide o kontrolu výrokov predsedu vlády, o vyvodenie zodpovednosti u politikov za ich predvolebné reči… to už pre STV nie je verejnoprávnosť??

PS STV sa téme aspoň venovala  – v rozhovore s analytikom, nie politikom Smeru – v menej sledovanom večernom spravodajstve.

Gabriel Šípoš