Menu Zavrieť

Najlepšie protikorupčné programy majú SaS a SDKÚ-DS

Z porovnania predvolebných programov všetkých 18 kandidujúcich strán a hnutí vyplynulo, že stranami s  najkvalitnejšími programami v oblasti boja proti korupcii SaS a SDKÚ-DS. Spolu so stranami KDH a Most – Híd (3. a 4. miesto) sú zároveň jedinými, ktoré ponúkajú dostatočne obsiahle programy na to, aby mali v prípade účasti vo vláde potenciál reálne znížiť úroveň korupcie na Slovensku.

Programy zvyšných strán sa obsahujú len minimum návrhov opatrení a obmedzujú sa len na všeobecné zmienky o potrebe niečo urobiť. Na piatom mieste skončila s odstupom strana Smer-SD, na 6. SMK a na 7. až 9. mieste sú KSS, SNS a Únia – Strana pre Slovensko. Z ôsmych strán, ktoré majú podľa prieskumov verejnej mienky najväčšiu šancu sa dostať do parlamentu, má najslabší potenciál verejný protikorupčný program ĽS-HZDS. (kliknite na tabuľku vpravo)

Programové návrhy boli hodnotené v šiestich oblastiach – rozsah a kvalita zverejňovania informácií; verejné obstarávanie; súdnictvo a polícia; úprava majetkových priznaní, konfliktov záujmov  a financovania politických strán; transparentnosť samosprávy; a oblasti úplatkárstva vo verejných službách ako sú zdravotníctvo, dopravná polícia či podnikanie. Maximálny možný počet získaných bodov bol 30, minimum 0.

V priemere najlepšie vypracovanou oblasťou bolo súdnictvo, ktorému podľa strán v súlade s odporúčaniami TIS chýba vyššia transparentnosť (zverejňovanie rozsudkov, nahrávanie pojednávaní), ako aj kvalita súdnych rozhodnutí (prísnejší a otvorenejší výber sudcov, hodnotenia sudcov). Druhou najlepšie pokrytou oblasťou bol prístup verejnosti k informáciám, kde medzi návrhmi dominuje zverejňovanie všetkých zmlúv týkajúcich sa verejných financií v užívateľsky priateľských databázach na internete. Naopak, strany sa v programoch najmenej špecificky venovali problémom korupcie v činnosti samosprávnych orgánov a úplne ignorovali potrebu sprísniť kontrolu a ustanoviť nezávislý dozor financovania politických strán.

Z porovnania predvolebných programov strán v rokoch 2006 a 2010 vyplýva, že kvalita a rozsah ich protikorupčných návrhov súvisia skôr s dlhodobými prioritami strán, nie ich pôsobením vo vláde alebo opozícii. Sľubované opatrenia v boji proti korupcii od SDKÚ patrili k najlepšie hodnoteným aj v roku 2006. Na druhej strane, programy SNS a HZDS patria z parlamentných strán k najhorším rovnako ako tomu bolo pred štyrmi rokmi. Pritom strany, ktoré boli v opozícii počas minulých volieb kandidujú teraz z pozície koalície, a naopak.

 

Metodológia hodnotenia

Hodnotených bolo šesť oblastí, v ktorých sa opakovane vyskytuje problém nízkej transparentnosti a potenciálu pre korupciu:

–         rozsah a forma zverejňovanie informácií, sloboda médií

–         verejné obstarávanie, lobing pri legislatíve, výber politík vládou

–         súdnictvo, prokuratúra, polícia

–         financovanie politických strán, úprava konfliktu záujmov, imunita poslancov, majetkové priznania

–         územná samospráva (prístup verejnosti, kontrola výdavkov, financovanie politikov)

–         drobné úplatkárstvo (zdravotníctvo, dopravná polícia, podnikanie)

Každá z oblastí mala rovnakú váhu na celkovom výsledku. Strany mohli v každej oblasti získať maximum 5 bodov. Celkové maximum teda bolo 30, minimum 0 bodov. V jednotlivých oblastiach sa získavali body podľa  nasledovnej klasifikácie.

Počet bodov

Obsah vo volebnom programe

0

Bez zmienky v programe

1

Všeobecná zmienka o probléme korupcie a nutnosti ju znížiť

2

Všeobecná zmienka, no s konkrétnymi oblasťami, ktoré treba riešiť

3

Návrhy konkrétnych, hoci väčšinou neefektívnych riešení

4

Konkrétne návrhy riešení, niektoré efektívne, niektoré nie

5

Konkrétne a efektívne návrhy nástrojov riešení

Pri hodnotení efektívnosti riešení sme vychádzali z odporúčaní, ktoré TIS predstavuje v  dokumente Protikorupčné minimum 2010.

Pozn. Tri politické strany (Združenie robotníkov Slovenska, Strana rómskej koalície a Paliho Kapurková) nepredložili do 10.mája verejnosti svoje predvolebné programy.

Pozrite si výber protikorupčných častí volebných programov z pohľadu korupcie.

 

Gabriel Šípoš