Menu Zavrieť

Prístup k informáciám v európskych hlavných mestách – pilotná porovnávacia štúdia

Pilotné porovnanie transparentnosti európskych hlavných miest s použitím obmedzeného počtu (14) ukazovateľov. Štúdia meria prístup k informáciám o tom, ako sa mestá rozhodujú, ako sa vynakladajú peniaze, ako sú transparentné pri verejnom obstarávaní, ako komunikujú obsah a postup zasadnutí rady mesta, alebo aké sú etické pravidlá pre zvolených zástupcov vybraných hlavných miest. Porovnáva, aký prístup k informáciám o svojich mestách majú občania hlavného mesta (ale nie nevyhnutne, ako transparentná je správa mesta).

Názov: Prístup k informáciám vo vybraných európskych hlavných mestách – Pilotná porovnávacia štúdia / Access To Information In European Capital Cities - Pilot Study
Autorstvo: Lukáš Zajac, Gabriel Šípoš, Michal Piško
Téma: Transparency; capital cities
Anotácia: Pri príprave tejto štúdie (september až december 2018) sme pracovali s 26-timi hlavnými mestami Európy.  Naša štúdia porovnáva, aký prístup k informáciám o ich mestách majú občania hlavného mesta, ale nie nevyhnutne, aká transparentná je mestská správa. (výsledky tiež neimplikujú mieru korupcie v skúmaných mestách). Tento postup však považujeme za užitočný, pretože porovnáva osvedčené postupy v celej Európe a ponúka motiváciu na zlepšenie v oblasti práv občanov, či už na miestnej alebo národnej úrovni.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Transparency International Slovensko
Počet strán: 29
ISBN: 978-80-89791-14-9
Jazyk: Slovensky, English
Donor: Action Grant of Transparency International – European Union
Kľúčové slová:
Keywords: cities; capitals; European capital cities; transparency; ranking; pilot research;
Download the study in English language here
Stiahnite si štúdiu v slovenskom jazyku tu