Názov:Prístup k informáciám vo vybraných európskych hlavných mestách – Pilotná porovnávacia štúdia / Access To Information In European Capital Cities - Pilot Study
Autorstvo:Lukáš Zajac, Gabriel Šípoš, Michal Piško
Téma:Transparency; capital cities
Anotácia:Pilotné porovnanie transparentnosti európskych hlavných miest s použitím obmedzeného počtu (14) ukazovateľov. Štúdia meria prístup k informáciám o tom, ako sa mestá rozhodujú, ako sa vynakladajú peniaze, ako sú transparentné pri verejnom obstarávaní, ako komunikujú obsah a postup zasadnutí rady mesta, alebo aké sú etické pravidlá pre zvolených zástupcov vybraných hlavných miest. Porovnáva, aký prístup k informáciám o svojich mestách majú občania hlavného mesta (ale nie nevyhnutne, ako transparentná je správa mesta).
Rok vydania:2019
Vydavateľstvo:Transparency International Slovensko
Počet strán:29
ISBN:978-80-89791-14-9
Jazyk:Slovensky, English
Donor:Action Grant of Transparency International – European Union
Kľúčové slová:
Keywords:cities; capitals; European capital cities; transparency; ranking; pilot research;
Download the study in English language here
Stiahnite si štúdiu v slovenskom jazyku tu