Menu Zavrieť

Keď má verejnosť prístup k informáciám, funguje to aj ako prevencia proti nekalostiam (rozhovor)

Laura Bianca Emödyová študuje na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, aktuálne v 2. ročníku magisterského štúdia. Kontaktovala nás so záujmom absolvovať u nás semestrálnu stáž, no v tom čase sme nemali otvorenú žiadnu, ponúkli sme jej možnosť skúsiť si v Transparency dobrovoľníctvo.

Ako začal tvoj príbeh s Transparency?
Hľadala som v rámci štúdia stáž na letný semester 2021/2022, ktorá by sa týkala môjho odboru – európskych štúdií. Vyhľadávala som na internete, až som sa dostala na web Transparency. Zaujal ma, obsahuje množstvo informácií – ľahko dohľadateľných. Pozerala som stránky aj iných mimovládnych organizácií, no tie neboli veľmi lákavé. Som vizuálne zameraný človek, web slovenskej pobočky je v analógii s ich medzinárodnou centrálou Transparency, majú podobné formáty nielen vizuálne, ale aj textovo vrátane zapájania čitateľov.

Napísala som potom e-mail, dostala odpoveď s ponukou dobrovoľníctva. Posunuli mi kontakt na inú dobrovoľníčku, ktorá týmto spôsobom absolvovala stáž, tá mi počas online rozhovoru vysvetlila, čomu sa venuje a koľko času je na to treba. V tom momente som si povedala áno, toto by pre mňa bolo prínosné.

Aké si od dobrovoľníctva mala očakávania?
Predstavovala som si administratívu, pomoc s projektami alebo podujatiami. Odpovede z iných organizácií obsahovali práve tento typ činností. Dobrovoľníčka Radka z Transparency mi povedala, že ponuka dobrovoľníckych aktivít a zadaní je široká aj zaujímavá. To sa mi aj páčilo, nemám rada repetitívnu robotu a stereotyp. V Transparency existuje aj možnosť odmietnuť zadanie, čo bol pre mňa veľký plus, v minulosti som mala problém povedať ľudom nie. Robila som potom, aj čo som nechcela, no práve počas dobrovoľníctva som sa naučila, že odmietnuť môže byť aj prospešné, lebo môže prísť niečo lepšie.

Mala som možnosť vyfiltrovať, čo ma baví a čo nie. Zistila som, že sústavná analytická práca ani zadania v exceli to nie sú. Radšej tvorím texty a podklady pre sociálne médiá, prepisujem audiozáznamy, asistujem pri príprave podujatí – preferujem dynamickejšie aktivity.

Ako prebiehalo prvé dobrovoľnícke zadanie, ktorému si sa venovala?
Prišla som osobne do kancelárií na Bajkalskú ulicu a pomáhala som s menovkami spolu s ďalším dobrovoľníkom Jakubom. Striedali sme sa pri fotokopírke, boli to podklady k nadchádzajúcemu podujatiu. Nasledovala účasť na webinároch k témam, ktorým sa Transparency venuje. Z nich som pripravila textový sumár o obsahu, prezentovaných dátach, prípadových štúdiách a odporúčaniach.

Z dobrovoľníckych aktivít pre Transparency – máš nejakú obľúbenú?
Bavilo ma prekladať do angličtiny a prepisy rozhovorov, vždy som sa dozvedela niečo nové od inšpiratívnych ľudí. Tiež textové sumáre z online podujatí a aj tvorba popisiek na instagram. Tam je aj trošku kreativity. Páčilo sa mi byť súčasťou prípravy podujatí – konferencií alebo tlačoviek.

Dobrovoľníčka Laura (stojaca pred oknom) tlmočí výklad vystupujúcej z Islandu počas letného seminára pre aktívnych občanov k téme verejnej kontroly (august 2022).

Čo všetko zahŕňa dobrovoľnícka spolupráca na tlačovej konferencii?
Zväčša sa podieľam na príprave – pomoci s prípravou priestorov, rozloženie nejakých technických nástrojov – napríklad projektoru, roll-upov Transparency a tiež upratanie miestnosti, v ktorej podujatie prebieha. Aj pomoc s rozložením sedenia a stolov, s občerstvením, a dohľad na prezenčnú listinu, tých čo sa zúčastnia. Tiež ponúkanie prihlásenia sa na odber newsletteru. Niekedy aj fotodokumentácia priebehu tlačovky.

Prekladanie pre Transparency, za ktoré sme Ti veľmi vďační, prebiehalo ako?
Bola to celkom výzva, aj som si dohľadávala cez právnický slovník anglický ekvivalenty, čo bolo občas veľmi zdĺhavé, ale aj prínosné. K podobným zadaniam sa človek iba tak nedostane. Pri preklade stanov Transparency som pracovala s rôznymi online jazykovými nástrojmi ako Lingea, ktoré mi pomáhali s používaním terminológie v už existujúcich prekladoch, aby som videla použitie v kontexte.
A v podkladoch od spomínanej islandskej rečníčky som si tiež dohľadávala slovíčka, hoci mala prednášku vo veľmi hovorovej angličtine. Veľmi sa mi páčilo, že sa snažila sa všetky informácie podať ľudskou rečou bez zbytočných terminológií, aby to pochopila široká verejnosť – aj ľudia, ktorí sa v téme nevyznajú aj experti.

S našim tímom si v lete odcestovala na víkend do Tatier, kde si intenzívne pomáhala pri príprave a priebehu seminára pre ľudí zaujímajúcich sa o verejnú kontrolu. Ako to prebiehalo?
Mala som trošku obavy a rešpekt, nie však presnú predstavu, do čoho vlastne idem, hoci vopred som obdržala podklady. Mojou úlohou bolo tlmočiť prednášku islandskej rečníčky Anny Sigurlaug, zástupkyne a koordinátorky z Reykjavíku, bola veľmi milá. Na univerzite sme mali predmet tlmočenie, ale nemala som reálnu skúsenosť z praxe. Naostro som v Tatrách bola trošku nervózna, či nebude rozprávať prirýchlo, či sa bude držať poznámok alebo od nich odbiehať. Brala však na mňa ohľad, bavili sme sa pred jej vystúpením, čakala na mňa počas neho a pamätala na dĺžku viet a ich zrozumiteľnosť.
Zúčastnila som sa iba jeden deň z troch, nebola som teda na celom programe a všetkých prednáškach, no absolvovala som jednu na environmentálnu tému, ako efektívne využívať technológie.

Laura tlmočí výklad Anny Sigurlaug z Islandu počas letného seminára pre aktívnych občanov a občianky (august 2022).

Účastníci a účastníčky boli super, bola som v dobrovoľníckom tandeme so Simonkou, mala som príležitosť stretnúť nových ľudí a  nazbierať nové skúsenosti aj nové vedomosti. Odporučila by som účasť na takomto seminári ľuďom, ktorí sa aktívne zapájajú do verejnej kontroly v ich mestách a obciach, nielen expertom a expertkám v tejto téme, ale aj tým, ktorí sa chcú naučiť niečo nové, rozšíriť si rozhľad. Nie je to iba o prednáškach, ale je o  komunite ľudí, ktorá sa stretne. Stačí sa dať do reči s kýmkoľvek, a môžete získať impulz, aby ste v budúcnosti svoje aktivity alebo zamerali novým smerom. Je to podujatie vhodné aj pre tých, čo ešte študujú alebo sú čerstvo po škole, aj tým, čo už pracujú. Nikdy nie je neskoro dostať sa do nových tém. Odporučila by som seminár skutočne komukoľvek.

Komu by si odporučila skúsiť si dobrovoľníctvo?
Ešte stále úplne neviem, ktorý profesijný smer je ten môj finálny. Práve dobrovoľníctvo je vhodné pre niekoho, kto podobne ako ja zisťuje, kam smeruje, no má v sebe motiváciu hľadať a skúšať nové veci. Človek otvorený výzvam, ale aj ten, kto už má expertízu vo verejných politikách a protikorupčnom boji.

Ako dobrovoľníctvo pre Transparency reaguje tvoje okolie?
Veľmi pozitívne, či už rodina alebo kamaráti majú o Transparency veľmi dobrú mienku, boli nadšení. Aj keď evidujú niektoré z jej činností, nie každý si vie tú asociáciu spojiť priamo s organizáciou. Často sa ma pýtali, čo vlastne v nej robím alebo čo konkrétne samotná Transparency robí. Zväčša odpovedám, že je to mimovládka, ktorá sa snaží ľuďom zlepšovať dostupnosť verejných informácii. Keď má totiž verejnosť prístup k informáciám, funguje to napríklad aj ako prevencia proti nekalostiam. Ak existuje možnosť niečo dohľadať, ľudia majú menšiu tendenciu veriť podvodom a klamstvám.

Ako sa ti počas semestra darilo manažovať čas – konkrétne vyše 120 hodín, ktoré si nám darovala práve so študijnými povinnosťami a brigádami?
Časovo to bolo dosť náročné hlavne, najmä zladiť práve s brigádami. Ale dá sa to najmä, ak je možnosť spolupracovať na zadaniach z domu. Človek nemusí byť prezenčne nonstop na Bajkalskej, veľmi to pomáha naplánovať si veci, a venovať sa zadaniam kedykoľvek doma. Som skôr nočný typ, keď človek chce, vie urobiť veľa so svojím voľným časom. V súčasnej dobe si to veľa ľudí neuvedomuje, že nevyužívajú svoj voľný čas tak, ako by mohli a chceli. Možno stačí byť o hodinku menej na Instagrame a o hodinku viac popracovať na zadaní.

Spomínaš si na svoje očakávania od spolupráce s Transparency, keď si sa k nám hlásila?
Pre mňa to určite malo zmysel, extrémne veľa som sa vďaka tomu naučila. Predtým som zväčša riešila len školu a brigády ako formu zárobku, no bez súvislosti s mojím štúdiom. V Transparency som mala možnosť nakuknúť do množstva tém. Som spokojná s priebehom dobrovoľníctva, lebo som mala možnosť vybrať si vlastné kľúčové témy, ktoré ma zaujímali.

Zhovárala sa Zuzana Grochalová

Za prepis ďakujeme našej dobrovoľníčke Katke Stašákovej.