Menu Zavrieť

Verejná kontrola samosprávy a podpora miestnych lídrov (Skalka 2021)

Pôsobíte v miestnej iniciatíve, občianskom združení, v samospráve alebo sa inak angažujete v práci s komunitou? V tom prípade ste možno práve Vy alebo Vaši kolegovia ideálni kandidáti na účasť na ďalšom ročníku viacdňového seminára vo Vysokých Tatrách, ktorý každoročne organizuje a z grantov aj z prevažnej časti financuje Transparency International Slovensko.

Mestá a obce predstavujú pre väčšinu z nás najbližší kontakt s verejnou mocou. Rozhodnutia primátorov, starostov, poslancov či miestnych úradníkov ovplyvňujú úroveň služieb, dopravy, kultúry, škôl alebo životného prostredia v našom bezprostrednom okolí. Žiaľ, nie vždy sú tieto rozhodnutia prijímané transparentne, férovo, efektívne a so zapojením verejnosti. Seminár je však zameraný aj na získavanie širších líderských, komunikačných či analytických zručností. Ak máte máte pocit, že by sa Vám tieto skúsenosti zišli aj pri angažovaní sa vo Vašom meste či obci, na 18. ročník seminára Verejná kontrola samosprávy a podpora miestnych lídrov (doterajším účastníkom známy aj ako Transparency Skalka) sa môžete prihlásiť  už v týchto dňoch prostredníctvom formulára nižšie.

Tento rok sa seminár uskutoční v atraktívnom prostredí podtatranskej obce Stará Lesná od piatku 20. do nedele 22. augusta 2021. Program otvoríme piatkovou diskusiou so známou občianskou aktivistkou a niekdajšou riaditeľkou Aliancie Fair-play Zuzanou Wienk a s dlhoročným  aktivistom a organizátorom občianskych kampaní Jurajom Rizmanom, ktorý pôsobil aj v organizáciách Greenpeace či VIA IURIS.

V priebehu soboty a nedeľného dopoludnia sa s účastníkmi o skúsenosti podelia ďalší aktivisti, experti na samosprávu a leadership programy. Program bude pozostávať nielen z prednášok, ale aj diskusií, workshopov a interaktívnych prípadových štúdií. Veľkou pridanou hodnotou je každoročne aj sieťovanie samotných účastníkov seminára, ktorí sa navzájom delia o svoje inšpiratívne príbehy aj mimo oficiálneho programu.

Účasť na seminári, vrátane školení, ubytovania a stravy, je z prevažnej časti hradená Transparency z projektu podporeného Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických na Slovensku.

Prihlásiť sa môžete pomocou formulára do 30. júna 2021 (do 13:00). Ak sa na seminári nemôžete zúčastniť, ale poznáte vo Vašej komunite niekoho, komu by mohol byť prospešný, zdieľajte s ním prosím túto pozvánku. Počet miest na seminári je obmedzený, pre vyváženosť sa budeme snažiť vybrať skúsených i menej skúsených účastníkov z rôznych regiónov Slovenska. Vybraných účastníkov i náhradníkov budeme o všetkých detailoch informovať začiatkom júla.

PS: Účasť na seminári nie je možná bez prihlásenia sa cez formulár

V prípade otázok kontaktuje Kristínu Krokovú (kristina.krokova@transparency.sk), tel. +421 905 613 779.

               

Toto podujatie sa koná vďaka podpore Americkej ambasády v Bratislave a firmy Tunguska s.r.o.

Video, fotografie i programy z posledných ročníkov si môžete pozrieť na nasledujúcom linku.

Tešíme sa na Vašu účasť!