Menu Zavrieť

Ľudia z mimovládok svoju prácu berú inak

Soňa Kyseľová je súčasťou Transparency už dva roky. Za jej dlhodobú pomoc s prekladmi a titulkovaním našich videí sme ju aj nominovali na dobrovoľnícke ocenenie Srdce na dlani. Popri práci v súkromnom sektore, kde prekladá pre Európsku úniu, pomáhala s kontrolou funkcionalít nášho webu, vyhľadávaním a spracovávaním podkladov zo španielsky hovoriacich krajín a o svoju expertízu k tvorbe tituliek sa opakovane delí počas interných školení s dobrovoľníckym tímom Transparency. Vo voľnom čase športuje – ideálne v prírode na turistike alebo bicykli.  Tiež rada pláva, hrá bedminton a pozerá Netflix.

Ako sa začal Tvoj príbeh s Transparency?

Aktivity Transparency som si všimla na sociálnych médiách   v čase pred voľbami – kontrolu výdavkov na kampane. Keď som prvýkrát prišla osobne do kancelárie podpísať dobrovoľnícku zmluvu po online rozhovore s koordinátorkou, ma prekvapilo, že na budove nie je veľký nápis alebo označenie organizácie. Potom som si všimla, že je to na jednej z tabúľ. Atmosfére bola vnútri príjemná.

To bolo ešte pred pandémiou. Odvtedy som sa väčšine zadaní venovala online. Hoci je  z časového hľadiska online forma výhodnejšia, uprednostňujem osobnú, je efektívnejšia a prínosnejšia. Vidím však aj výhody – človek si pri zadaniach na diaľku vie lepšie zariadiť čas.

Spomenieš si na prvú dobrovoľnícku úlohu, ktorej si sa v Transparency venovala?

V úvode som sa venovala prepisovaniu audiozáznamu rozhovoru o dlhodobom dobrovoľníctve.

Išlo o moju prvú skúsenosť s neziskovkou, pracujem v súkromnej sfére, ide o odlišné sektory. Neziskový sektor to robí pre niečo iné, má svoj účel, misiu, ktorej sa intenzívne venuje. V súkromnej firme sú prioritou čísla. Vidím odlišnosť aj v zanietení personálu, ľudia z mimovládok svoju prácu berú inak.

Ktoré z dobrovoľníckych zadaní hodnotíš ako svoje najobľúbenejšie a počas ktorého si sa naučila niečo nové, čo využívaš aj ďalej?

Najviac sa venujem titulkovaniu a prekladom, mám už s nimi skúsenosti a viem, čo mám robiť. Tieto činnosti ma asi aj najviac zaujímajú, konkrétne titulkovanie ma dosť chytilo. Teší ma, že sa oň zaujímajú aj ďalší ľudia z dobrovoľníckeho tímu Transparency. 

Do titulkovania ma zaučil Dominik, ďalší dobrovoľník Transparency. Po mailovej komunikácii sme sa dohodli na online stretnutí,  na ktorom mi ukázal, ako sa vyrábajú titulky na YouTube, aby som mu s tým mohla pomáhať a taktiež zaúčať ostatných.

Prekladám aj v práci, no tie titulky sú mi trošku bližšie, keďže momentálne mimo dobrovoľníctva takmer vôbec netitulkujem. Pre Transparency prekladám všetko rada. (smiech) Nemám preferenciu, takmer vždy sa pritom dozviem niečo nové.

Trochu som bojovala s prípravou interného školenia o titulkovaní pre dobrovoľnícky tím Transparency pre YouTube. Sama som s tým nemala skúsenosť, iba s inými formami. Samotné titulkovanie bolo pomerne jednoduché a užívateľsky veľmi ústretové, ale celé rozhranie YouTube štúdia, v ktorom sa pracuje, som nepoznala.

Zisťovala som, ako to funguje, kde čo naklikať, dlhšie mi trvalo zorientovať sa. Potom už samotná úloha nebola náročná. YouTube štúdio už, žiaľ, nefunguje, aktuálne na titulkovanie využívame iné nástroje, je to trochu komplikovanejšie.

Ktorému dobrovoľníckemu zadaniu si sa venovala naposledy?

Naposledy som mala letný prezenčný seminár titulkovania v Transparency. Stretli sme sa v zasadačke, skupinka 6-7 ľudí. Najprv si nainštalovali titulkovací softvér, s ktorým sme sa potom spoločne učili pracovať. Počas hodinového seminára sme sa zaoberali funkciami programu, na čo si dávať pozor, zásadám vytvárania titulkov a tiež komunikačnými kanálmi, pre ktoré Transparency titulky potrebuje.

Školenie k tvorbe titulkov v anglickom i slovenskom jazyku vedené Soňou Kyselovou, dobrovoľníčkou Transparency

Ako čo najlepšie nadobudnúť slovnú zásobu pre preklady Transparency? Musela si si aj ty doštudovávať odborné termíny?

Hlavné je mať podklady, od ktorých sa dá odraziť. Napríklad zákon o whistleblowingu má Transparency preložený do angličtiny. Beriem ho ako základný terminologický akt, ktorý by som si načítala a opakovane doň nahliadala. Terminológia sa síce dá hocijako vymyslieť, len potom nie sú preklady jednotné. 

Aj v mojej práci dbáme na to, aby bolo všetko konzistentné. Som tým úplne ovplyvnená, stále potrebujem dokument na porovnanie, uistenie sa, či terminológia sedí. Je to následne aj jednoduchšie na orientáciu pre ľudí, ktorý s prekladanými textami pracujú.

Pri väčšine prekladov pre Transparency sa dá nájsť anglický materiál z minulosti – napr. tlačová správa, medzinárodný index, článok alebo štúdia – a z toho vychádzať. Samotné referencie v rámci prekladaného textu sú častokrát dobrým tipom.  

Pomáhala si aj svojou znalosťou španielčiny. Ako hodnotíš tieto zadania?

Naposledy som v španielsky hovoriacich krajinách vyhľadávala tamojšiu prax ohľadom pandemických zápisníc od štátnych inštitúcií. Strávila som nad tým hodiny, bolo to náročné, takmer nikde nikto žiadne zápisnice nezverejňoval. Prijaté opatrenia som našla, ale samotné zápisnice z inštitúcií nie. 

Zistila som, že existuje množstvo úradov v každej krajine, a to som sa pozrela len na špecifický segment, a už v tom bol obrovský neporiadok. V Španielsku to ešte celkom išlo. Na ich webe ministerstvá majú svoju pečať, čiže viem, že ide o úradnú stránku. Pripomína to európsky systém. 

Ale v Latinskej Amerike je všetko rozhádzané, vôbec nevieš, či si na oficiálnej stránke, alebo nie. Celkovo je aj ľahšie nájsť informácie v Španielsku než v Latinskej Amerike. Slovná zásoba vrátane protikorupčných pojmov sa v jednotlivých krajinách líši, je veľmi rozdrobená. Aj preto je komplikované porovnávať. Chce to hlbšiu analýzu jazykov, aby človek niečo zistil.

Pred koncom roka 2020 si sa zúčastnila výročnej celosvetovej konferencie Transparency, ktorá prebiehala po prvýkrát online. V programe bolo množstvo prednášok a webinárov, utkvel Ti niektorý z nich v pamäti? 

Určite webinár o sextortion. Prednášajúci v angličtine vysvetľovali, čo vlastne pojem znamená a ako fungujú nekalosti v tejto oblasti. V prezentácii uviedli, kde je najväčší výskyt, spomínali aj konkrétne príklady. Medzi účastníkmi boli ľudia z celého sveta.

Pre mňa šlo o úplnú novinku, a preto som si to aj zapamätala. Európu síce veľmi nespomínali, no zdôrazňovali, že v našom geografickom priestore ide o tabu. Prínos webinára vidím práve v tom, že otvoril diskusiu na tabuizovanú tému.

Pojem sextortion bol počas webinára vysvetlený ako zneužívanie moci vo verejnej sfére – keď si človek v určitej funkcii pýta úplatok v akejkoľvek sexuálnej forme. Napríklad keď policajt alebo verejný činiteľ vyžaduje sexuálne protislužby. Deje sa to aj ako sexuálne vydieranie – pri prijímaní do práce, ale aj povyšovaní v zamestnaní. Alebo napríklad, keď bežní ľudia nemajú prístup k základným službám poskytovaným štátom a tí, čo o ich poskytovaní rozhodujú, podmieňujú ich poskytovanie práve sexuálnou odplatou.

Ako na tvoje dobrovoľníctvo reaguje tvoje okolie? 

Nestretla som sa so žiadnymi negatívnymi reakciami. Zväčša sa ma ľudia v okolí pýtajú, čo konkrétne robím ja, ako pomáham. Alebo chcú všeobecne vedieť viac o Transparency. Vysvetľujem im, že organizácia sa venuje zachovaniu transparentnosti vo verejnom sektore, aby to, čo robia verejní činitelia, bolo verejne kontrolovateľné. A aby to bolo prehľadné a zrozumiteľné aj pre bežných občanov. Transparency približuje a pomáha bežnému človeku porozumieť rozhodnutiam a činom verejných činiteľov štátu.

Ako hodnotíš svoje pôsobenie v Transparency? Naplnili sa Tvoje očakávania o dobrovoľníctve?

Určite sa do istej miery naplnili. Chcela som zistiť viac o tom, ako funguje neziskový sektor, ako aj o témach protikorupčného boja. Vďaka rôznym dobrovoľníckym úlohám, účasti na odborných seminároch a webinároch sa mi podarilo rozšíriť si obzory. Mrzí ma však, že na dobrovoľníctvo nemám viac času, aby som sa do tém ponorila hlbšie. Naučila som sa veľmi veľa napríklad o chránenom oznamovaní korupcie na pracovisku, tzv. whistleblowingu, o ktorom som pred dobrovoľníctvom nemala žiadnu predstavu.

Vždy ma poteší, keď mi príde mail s poďakovaním a ocenením času, ktorý som zadaniu venovala. Pre mňa je to signál, že si moju pomoc v Transparency naozaj ceníte. Jednoduché slovné uznanie ma vždy poteší, keďže to dnes to nie je samozrejmosťou. 

Pre koho je podľa teba dobrovoľníctvo v Transparency vhodné?

Určite pre ľudí so záujmom o politické dianie a verejnú scénu. Sama som bola nespokojná s nedostatočnou medializáciou informácii o verejných činiteľoch. Aj preto som sa rozhodla prispieť. Dobrovoľníctvo najviac sadne ľuďom s prehľadom, s trochou voľného času a hlavne s ambíciou naučiť sa niečo nové. Je to naozaj dobrý pocit, keď človek vidí výsledok a vie, že práve on k tomu prispel.

Určite by som všetkým odporúčala, aby si to vyskúšali a prinajmenšom to brali ako užitočnú skúsenosť do života. Ten pocit zadosťučinenia, ktorý z dobrovoľníckej práce plynie, je naozaj príjemný a ťažko porovnateľný s niečím iným.

Zhovárala sa Zuzana Grochalová

Za prepis audiozáznamu ďakujeme našim dobrovoľníčkam: Barborke Šaulicovej, Radke Polečovej, Eme Kŕčovej a Linde Zuzčákovej.